Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016 Επικοινωνία | Πληροφορίες
Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση
iPhone

Αναζήτηση μετοχών: 
select
 
 

Προηγ. κλείσιμο 0,1940 Τζίρος 14.802.300
Κατώτ. ημέρας 0,1770 Αρ. Πράξεων 5.275
Ανωτ. ημέρας 0,1990 Κεφαλαιοποίηση 1.701.370.184
Όγκος 78.950.656 Αρ. Μετοχών 9.147.151.527
Εμπορευσιμότητα (%) 0,00 Διακύμανση (%) 11,34

Προσφορά Ζήτηση
Τεμάχια Τιμή Τεμάχια Τιμή
919.362 0,1860 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Απόδοση Μετοχής
    Αρνητικό     Θετικό < 100%     Θετικό > 100%

Υψηλό 12,5481 Ημερ/νία 03/08/2015
Χαμηλό 0,0990 Ημερ/νία 11/02/2016


excel Αρχείο Excel - Τελευταίο 12μηνο
 

 
  
23/06/2016  |  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης (Ορθή Επανάληψη)
23/06/2016  |  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης (Ορθή Επανάληψη)
23/06/2016  |  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης (Ορθή Επανάληψη)
17/06/2016  |  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
15/06/2016  |  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
14/06/2016  |  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης
14/06/2016  |  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης
08/06/2016  |  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 30ης Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 (Α’ Επαναληπτική Γ.Σ. της 14ης Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00)
02/06/2016  |  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ? ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
31/05/2016  |  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ανακοίνωση άρθρου 6 παρ. 5 του Ν.4374/2016
 
Οι μετοχές μου Ρυθμίσεις »
Δεν έχετε προσθέσει μετοχές στo κουτί
"Οι μετοχές μου".
Δείκτες ΧΑ
Δείκτης Μον. Διαφ. (%) Γραφ.
ΓΔ 519,33 -15,45 -2,89% 1001;ΓΔ
FTSE 20 1.385,56 -58,18 -4,03% 1000;FTSE 20
FTSE 40 660,16 -18,98 -2,79% 1011;FTSE 40
FTSE 80 1.170,18 -21,32 -1,79% 1022;FTSE 80
FTSE ΤΡΑΠ 665,79 -60,58 -8,34% 1016;FTSE ΤΡΑΠ
Μεγαλύτερη Ανοδος
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΑΛΦΑΤΠ 0,0020 0,0010 100,00% 479;ΑΛΦΑΤΠ
ΝΙΟΥΣ 0,2490 0,0540 27,69% 254;ΝΙΟΥΣ
ΕΒΡΟΦ 0,2200 0,0400 22,22% 363;ΕΒΡΟΦ
ΒΑΡΝΗ 0,1080 0,0180 20,00% 340;ΒΑΡΝΗ
ΦΟΡΘ 0,4790 0,0790 19,75% 92;ΦΟΡΘ
Μεγαλύτερη Πτώση
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΕΠΙΛΚ 0,1010 -0,0270 -21,09% 32;ΕΠΙΛΚ
ΕΥΡΩΒ 0,5300 -0,0860 -13,96% 115;ΕΥΡΩΒ
ΑΤΤ 0,1020 -0,0130 -11,30% 117;ΑΤΤ
ΔΡΟΥΚ 0,4140 -0,0460 -10,00% 95;ΔΡΟΥΚ
ΚΡΗΤΩΝ 0,4050 -0,0450 -10,00% 454;ΚΡΗΤΩΝ