Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017 Επικοινωνία | Πληροφορίες
Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση
iPhone

Αναζήτηση μετοχών: 
select
 
 

Προηγ. κλείσιμο 0,1450 Τζίρος 558
Κατώτ. ημέρας 0,1470 Αρ. Πράξεων 13
Ανωτ. ημέρας 0,1520 Κεφαλαιοποίηση 36.824.575
Όγκος 3.699 Αρ. Μετοχών 245.497.164
Εμπορευσιμότητα (%) 0,00 Διακύμανση (%) 3,45

Προσφορά Ζήτηση
Τεμάχια Τιμή Τεμάχια Τιμή
1.063 0,1500 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Απόδοση Μετοχής
    Αρνητικό     Θετικό < 100%     Θετικό > 100%

Υψηλό 0,2730 Ημερ/νία 06/06/2016
Χαμηλό 0,1020 Ημερ/νία 01/04/2016


excel Αρχείο Excel - Τελευταίο 12μηνο
 

 
  
28/02/2017  |  ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ, ΕΞΑΓΟΡΑΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ, ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
29/12/2016  |  ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
20/12/2016  |  ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ
20/12/2016  |  ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ
23/09/2016  |  ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
23/09/2016  |  ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
01/09/2016  |  ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
28/07/2016  |  ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)
28/07/2016  |  ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
07/07/2016  |  ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 
Οι μετοχές μου Ρυθμίσεις »
Δεν έχετε προσθέσει μετοχές στo κουτί
"Οι μετοχές μου".
Δείκτες ΧΑ
Δείκτης Μον. Διαφ. (%) Γραφ.
ΓΔ 668,55 4,03 0,61% 1001;ΓΔ
FTSE 20 1.780,08 7,03 0,40% 1000;FTSE 20
FTSE 40 854,99 17,01 2,03% 1011;FTSE 40
FTSE 80 1.731,79 6,89 0,40% 1022;FTSE 80
FTSE ΤΡΑΠ 769,43 11,42 1,51% 1016;FTSE ΤΡΑΠ
Μεγαλύτερη Ανοδος
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΠΑΣΑΛ 0,0960 0,0160 20,00% 466;ΠΑΣΑΛ
ΣΙΔΜΑ 0,2470 0,0410 19,90% 450;ΣΙΔΜΑ
ΑΣΤΑΚ 7,0700 1,1700 19,83% 118;ΑΣΤΑΚ
ΒΙΟΤ 0,0940 0,0150 18,99% 62;ΒΙΟΤ
ΓΕΔ 0,0170 0,0020 13,33% 437;ΓΕΔ
Μεγαλύτερη Πτώση
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΒΑΡΝΗ 0,1170 -0,0290 -19,86% 340;ΒΑΡΝΗ
ΦΟΡΘ 0,2060 -0,0330 -13,81% 92;ΦΟΡΘ
ΒΟΣΥΣ 0,8910 -0,0990 -10,00% 2;ΒΟΣΥΣ
ΕΛΓΕΚ 0,1340 -0,0140 -9,46% 316;ΕΛΓΕΚ
ΙΝΤΕΤ 0,2500 -0,0240 -8,76% 205;ΙΝΤΕΤ