Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017 Επικοινωνία | Πληροφορίες
Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση
in.gr  >>  Οικονομία  >>  Είδηση
iPhone
 
Εκτύπωση σελίδας Αποστολή σελίδας με email

Ευοίωνο το μέλλον για το επάγγελμα της ελεγκτικής

Ευοίωνο το μέλλον για το επάγγελμα της ελεγκτικής
Η χρηματοοικονομική κρίση που ξέσπασε το 2008 αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου για τον ρόλο και τη σημασία της ελεγκτικής. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται πως το επάγγελμα του ελεγκτή είναι ζωτικής σημασίας για έναν οργανισμό. Στην πραγματικότητα, πολλές επιχειρήσεις που στο παρελθόν δεν θεωρούσαν σημαντικό να διενεργούν ελέγχους πλέον το βρίσκουν απαραίτητο, καθώς αντιλαμβάνονται πως, προκειμένου να αναγνωρίσουν και να διορθώσουν λανθασμένες πρακτικές διαχείρισης, θα πρέπει να ανατρέξουν στις βασικές αρχές του management και εκεί ακριβώς έγκειται η σημασία της ελεγκτικής. Οι εταιρείες, επομένως, θα πρέπει είτε να διαθέτουν ένα εσωτερικό τμήμα ελέγχου ή, διαφορετικά, να αναθέτουν τον έλεγχο σε εταιρείες που ειδικεύονται στο εν λόγω αντικείμενο.

Ένας άλλος παράγοντας που συμβάλλει στη δημιουργία θετικών προοπτικών για το επάγγελμα των ορκωτών ελεγκτών είναι το γεγονός ότι οι αλλαγές στον επιχειρηματικό τομέα τα τελευταία χρόνια συντελούνται ραγδαία. Οι αλλαγές, όμως, αυξάνουν την πολυπλοκότητα αλλά και τους κινδύνους που συνδέονται με τη διαχείριση των οικονομικών καταστάσεων (financialstatements), κάτι που αναδεικνύει την αυξανόμενη σημασία της ποιότητας του ελέγχου. Η ύπαρξη μεγαλύτερων κινδύνων συνεπάγεται, επομένως, αυξανόμενο ρόλο για τους ελεγκτές. Παρά το υψηλό κόστος των ελεγκτικών υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τον έλεγχο ως επένδυση και είναι διατεθειμένες να το επωμιστούν καθώς θεωρούν ότι θα συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Παράλληλα, πολλές μεγάλες επιχειρήσεις συνεχίζουν να επεκτείνονται σε διάφορα μέρη του κόσμου. Ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή, οι επιχειρήσεις αυτές οφείλουν να παραμείνουν συνεπείς ως προς την ποιότητα των δραστηριοτήτων τους. Το γεγονός αυτό, με τη σειρά του, δημιουργεί θετικές προοπτικές για τον κλάδο της ελεγκτικής και, επομένως, νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε διάφορα μέρη ανά τον κόσμο.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, αναμένεται αύξηση των θέσεων εργασίας που αφορούν σε επαγγέλματα σχετικά με την ελεγκτική, όπως εσωτερικοί ελεγκτές, εξωτερικοί ελεγκτές και ελεγκτές IT. Οι ελεγκτές IΤ, μάλιστα, συνιστούν ένα από τα πιο δυναμικά επαγγέλματα σήμερα, καθώς η ανάγκη IT ελέγχου έχει αυξηθεί σημαντικά, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις εκείνες στις οποίες τα αυτοματοποιημένα συστήματα και οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο.

Πίνακας 1. Διαχρονική εξέλιξη του προσωπικού στο ελεγκτικό τμήμα εταιρειών στις ΗΠΑ (%)


Πηγή: The Institute of Internal Auditors, March 2013.

Σύμφωνα με στοιχεία του BureauofLaborStatistics των Ηνωμένων Πολιτειών, ο μέσος μισθός για το επάγγελμα του λογιστή/ελεγκτή το 2012 ανερχόταν σε $71.040 τον χρόνο, από $61.690 το 2010, ή διαφορετικά σε $34,15 ανά ώρα από $29,66 δύο χρόνια νωρίτερα, ενώ η ελάχιστη απαιτούμενη εκπαίδευση για μια θέση νεοεισερχομένου είναι να είναι κάτοχος βασικού πτυχίου (Bachelor’sdegree). Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται η διαχρονική εξέλιξη του προσωπικού στο ελεγκτικό τμήμα επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι φανερό πως, με εξαίρεση το 2008-2009 και το 2011-2012, το ποσοστό των περιπτώσεων στις οποίες καταγράφηκε αύξηση του προσωπικού είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το ποσοστό των επιχειρήσεων που προχώρησαν σε μείωση του προσωπικού στο ελεγκτικό τους τμήμα. Για το 2012-2013 συγκεκριμένα, το 23% των επιχειρήσεων αύξησε το προσωπικό του, έναντι μόλις 7% που προχώρησε σε μειώσεις. Στην ίδια γραμμή, τέλος, οι εκτιμήσεις του BureauofLaborStatistics δείχνουν πως οι προοπτικές για το εν λόγω επάγγελμα είναι ιδιαίτερα ευοίωνες, καθώς έως το 2020 αναμένεται ότι οι θέσεις εργασίας στην Αμερική για το επάγγελμα της ελεγκτικής θα αυξηθούν κατά περίπου 16%.

Ενδιαφέρουσα εξέλιξη, στο πλαίσιο εκπαίδευσης λογιστικής και ελεγκτικής, αποτελούν τα επιμορφωτικάΠρογράμματα μονοετούς και διετούς φοίτησης στη Λογιστική και Ελεγκτική που συνδιοργανώνουν και λειτουργούν από κοινού το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και  το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του KEK του ΕΚΠΑ.

Δανιηλοπούλου Νικολέτα, MSc

Οικονομολόγος

EduJob
 
Οι μετοχές μου Ρυθμίσεις »
Δεν έχετε προσθέσει μετοχές στo κουτί
"Οι μετοχές μου".
Δείκτες ΧΑ
Δείκτης Μον. Διαφ. (%) Γραφ.
ΓΔ [762,86] - - 1001;ΓΔ
FTSE 20 [2.004,63] - - 1000;FTSE 20
FTSE 40 [1.050,49] - - 1011;FTSE 40
FTSE 80 [2.205,50] - - 1022;FTSE 80
FTSE ΤΡΑΠ [847,11] - - 1016;FTSE ΤΡΑΠ