Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017 Επικοινωνία | Πληροφορίες
Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση
in.gr  >>  Οικονομία  >>  Είδηση
iPhone
 
Εκτύπωση σελίδας Αποστολή σελίδας με email

«Η μεταβλητότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διατηρηθεί μέχρι τα τέλη του πρώτου εξαμήνου 2010», τονίζει ο κ. Γιάννης Τρίκκας, Αναλυτής Μετοχών και Αγοράς της ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ , σε συνέντευξη που παραχώρησε στο in.gr Οικονομία. Εκτιμά πως το 2010 οι πωλήσεις των εισηγμένων επιχειρήσεων θα μειωθούν σε ετήσια βάση κατά 5% και αναμένει πτώση 10% στην κερδοφορία τους.

 

 

 

 

Συνέντευξη στον Θανάση Κουκάκη

 

ΕΡΩΤ. Ελληνικό χρηματιστήριο. Πως θα κινηθεί μέσα στο νέος έτος; Θα ακολουθήσει τη διεθνή τάση ;

ΑΠΑΝ. Κατ’ αρχήν, το πτωτικό κομμάτι του οικονομικού κύκλου είναι παρόν, μακροχρόνια επώδυνο και μάλλον ήπιο, με διάφορες έντονα θετικές και αρνητικές εξάρσεις. Θα πάρει χρόνο και αρκετές προσπάθειες, για να ανακάμψει η οικονομία και να εισέλθει ξανά σε ένα καινούργιο κύκλο επέκτασης και βελτίωσης των συνθηκών της ζωής. Τονίζουμε ότι ο χρηματιστηριακός κύκλος είναι διαφορετικός του οικονομικού κύκλου, πολύ πιο σύντομος και δίνει ακόμη και σε περιόδους βαθιάς οικονομικής ύφεσης, μεγάλες ευκαιρίες. Μια εξ αυτών ζήσαμε το 2009 από τον Μάρτιο και μετά. Και είναι πιθανό να δούμε καινούργια ιστορικά υψηλά σε χρηματιστηριακούς δείκτες εν μέσω οικονομικής κρίσης. Αυτά γενικά.

Σε πια φάση του χρηματιστηριακού κύκλου βρισκόμαστε; Βλέποντας τους δείκτες των διεθνών αγορών θεωρούμε ότι αυτοί είναι κοντά στην ολοκλήρωση του ανοδικού σκέλους, που έχει ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2009. Η ανοδική αντίδραση στους περισσότερους δείκτες δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, αλλά αναμένεται να συμβεί σύντομα. Πιστεύουμε ότι έως, το αργότερο, την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου του 2010 θα δούμε τα τοπικά υψηλά στις βασικές διεθνείς αγορές. Αντίθετα, φαίνεται ότι έχει δει τα τοπικά υψηλά ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (2930 μονάδες). Θα υπάρξει μια βραχυχρόνια τεχνική ανάταση μέχρι του επιπέδου των 2480 μονάδων για το ΓΔ τιμών με το καινούργιο έτος. Μετά την καταγραφή των τοπικών υψηλών μια γενική και έντονα πτωτική πορεία θα ξεκινήσει, η οποία θα αγγίξει όλες τις αγορές μετοχών και μεταξύ αυτών και την εγχώρια. Αυτή η «ταλαιπωρία» θα κρατήσει μέχρι το καλοκαίρι του 2010 απ’ όπου θα ξεκινήσει εκ νέου ανάκαμψη των τιμών των μετοχών για τις περισσότερες αγορές..


ΕΡΩΤ. Πως θα εξελιχθεί η κερδοφορία των εισηγμένων το 2010; Ποιοι παράγοντες θα την επηρεάσουν;

ΑΠΑΝ. Τα νοικοκυριά είναι υπέρ του δέοντος χρεωμένα. Η τάση το 2009 ήταν να μειώσουν την κατανάλωσή τους σε αγαθά και φυσικά ήταν απρόθυμα να συνάψουν καινούργια δάνεια. Αυτό εκτός του ότι συρρίκνωσε την επέκταση των τραπεζών, προκάλεσε μείωση της συνολικής ζήτησης, συσσώρευση αποθεμάτων στις επιχειρήσεις, μείωση πωλήσεων και τελικά μείωση της συνολικής παραγωγής με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας. Η τελευταία με την σειρά της επαυξάνει και διευρύνει τον ίδιο κύκλο καθιστώντας το περισσότερο πτωτικό. Οι επιχειρήσεις ανέβαλαν  τις επιχειρηματικές τους επεκτάσεις κάνοντας λιγότερες επενδύσεις. Οι προσπάθειές τους εντάθηκαν στην κατεύθυνση βελτίωσης του κεφαλαίου κίνησης μείωσης των αποθεμάτων, είσπραξης απαιτήσεων με στόχο την βελτίωση των λειτουργικών ταμειακών ροών και την μείωση του συνολικού δανεισμού. Οι ίδιες προσπάθειες θα επικρατήσουν και το 2010. Όμως, δεν πιστεύουμε ότι η οικονομική κατάσταση των καταναλωτών θα διαφοροποιηθεί προς το καλύτερο το καινούργιο έτος Αντίθετα στην εγχώρια αγορά το οικονομικό περιβάλλον θα γίνει πιο δύσκολο και η κατανάλωση θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο. Κάποια σανίδα σωτηρίας θα αποτελέσει το ΕΣΠΑ.  Επομένως αναμένουμε μικρή συρρίκνωση των πωλήσεων κατά 5% περίπου και μείωση της κερδοφορίας κατά 10% περίπου σε σχέση με το 2009. Πιστεύουμε ότι θα είναι αυξημένος ο αριθμός των εταιριών που θα αντιμετωπίσει πρόβλημα με τις χρηματοροές και τελικά με τα δάνειά τους.


ΕΡΩΤ. Πως εκτιμάτε την κατάσταση του εγχώριου πιστωτικού συστήματος και ποιες οι προοπτικές μεσοπρόθεσμα ;

ΑΠΑΝ. Το εγχώριο πιστωτικό σύστημα παραμένει σταθερό παρ’ όλες τις σημαντικές προκλήσεις και δυσκολίες, που αντιμετώπισε και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει. Σ’ αυτό συνέβαλαν αποφασιστικά τα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, που πάρθηκαν από την Ελληνική κυβέρνηση.  Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα και λόγω της έκδοσης προνομιούχων μετοχών, που διατέθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Τα δάνεια είτε των νοικοκυριών, είτε των επιχειρήσεων αποτελούν πρόβλημα. Πολλά στεγαστικά δάνεια σε χώρες όπως η Αγγλία και η ΗΠΑ είναι ήδη εν δυνάμει επισφαλή δάνεια, καθότι τα σπίτια που έχουν αγορασθεί τα προηγούμενα χρόνια εκτιμούνται από τις ίδιες τις τράπεζες 30%, 40%... φθηνότερα. Στην Ελλάδα οι τιμές των σπιτιών διατηρούνται ακόμη σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Η υποχώρηση των τιμών που κάποια χρονική στιγμή θα συμβεί πιο έντονα και η αδυναμία περισσότερων  δανειζομένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους θα αυξήσουν τις επισφάλειες του συστήματος, οι οποίες θα επιδράσουν αρνητικά στην κερδοφορία των τραπεζικών ομίλων και στην καθαρή τους θέση. Σ΄ αυτό θα συντείνει και το αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον, που θα συνεχίσει να επικρατεί και το καινούργιο έτος.

Επίσης, δεν υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι θέλουν ή μπορούν να δανειστούν επιπλέον κεφάλαια, για αυτό παρατηρείται ήδη και θα αυξηθεί μέσα στο 2010 μια επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης των τραπεζών. Εάν βέβαια βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες στις χώρες της  Ν/Α Ευρώπη θα βελτιωθεί και το ποσοστό πιστωτικής επέκτασης των τραπεζών, καθότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια κυρίως σε έργα υποδομών στις χώρες αυτές. Όμως, είναι αναγκαίο οι Ελληνικές τράπεζες να βελτιώσουν άμεσα την καταθετική τους βάση. Το πιστωτικό σύστημα είναι εκτεθειμένο σε κίνδυνο αγοράς αποτέλεσμα των αυξημένων θέσεων σε ομολογιακούς τίτλους. Όμως, όπως ισχυρίζονται και οι ίδιες οι τράπεζες, δεν έχουν στα χαρτοφυλάκιά του τοξικά λεγόμενα ομόλογα, ούτε είναι εκτεθειμένες σε Credit Delault Swaps ούτε διαφαίνεται αύξηση επιτοκίων τουλάχιστον στο βραχυχρόνιο διάστημα.


ΕΡΩΤ. Κατά πόσο η υποβαθμισμένη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας επηρεάζει την κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών;

ΑΠΑΝ. Η υποβαθμισμένη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας και κατ’ επέκταση των τραπεζών αυξάνει το κόστος του χρήματος. Στην περίπτωση που οι τράπεζες χρειαστεί να δανειστούν στην ελεύθερη αγορά, εάν δεν μπορέσουν να μεταφέρουν το αυξημένο κόστος στους πελάτες τους η κερδοφορία τους θα επηρεαστεί αρνητικά. Όσο διατηρούνται τα μέτρα στήριξης της οικονομίας μπορεί αυτά να αποτελέσουν μια θετική επίδραση στην κερδοφορία. Πρόβλημα θα υπάρξει εάν χρειαστεί να ρευστοποιήσουν ομόλογα του Ελληνικού δημοσίου στην δευτερογενή αγορά ομολόγων με σαφώς μειωμένες τιμές, το οποίο μάλλον θα αποφύγουν όσο διατηρούνται οι «ανώμαλες» συνθήκες. Η υποβάθμιση είναι προσωρινή. Η Ελλάδα παίρνει και θα πάρει όλα τα μέτρα που απαιτούνται εντός του επομένου τριμήνου, οπότε είναι πιθανή μια εκ νέου αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας.

 

Newsroom ΔΟΛ
 
Οι μετοχές μου Ρυθμίσεις »
Δεν έχετε προσθέσει μετοχές στo κουτί
"Οι μετοχές μου".
Δείκτες ΧΑ
Δείκτης Μον. Διαφ. (%) Γραφ.
ΓΔ [762,86] - - 1001;ΓΔ
FTSE 20 [2.004,63] - - 1000;FTSE 20
FTSE 40 [1.050,49] - - 1011;FTSE 40
FTSE 80 [2.205,50] - - 1022;FTSE 80
FTSE ΤΡΑΠ [847,11] - - 1016;FTSE ΤΡΑΠ