Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017 Επικοινωνία | Πληροφορίες
Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση
iPhone
 
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2017

 

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του  επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το  άρθρο  4.1.4.3.1  του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου  Αθηνών, η ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2017 το οποίο  έχει ως εξής:

 

-  Η ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) των ετησίων οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσεως 2016 θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017.

 

-  Η ανακοίνωση της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως της χρήσεως 2016,θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.astikaakinita.gr).  

 

- Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24   Μαίου 2017.          

 

-  Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2016.

 

Η ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να  μεταβάλει την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήναι, 15 Μαρτίου 2017


 
 
 
 
23/06/2017  |  LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
19/06/2017  |  LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
15/06/2017  |  LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. Λήξη διαστήματος αγοράς ιδίων μετοχών
15/06/2017  |  LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
15/06/2017  |  ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
15/06/2017  |  LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
01/06/2017  |  LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
31/05/2017  |  LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ OIKONOMIKΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 (Ορθή Επανάληψη)
30/05/2017  |  LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ OIKONOMIKΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
30/05/2017  |  LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ NEOY ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Οι μετοχές μου Ρυθμίσεις »
Δεν έχετε προσθέσει μετοχές στo κουτί
"Οι μετοχές μου".
Δείκτες ΧΑ
Δείκτης Μον. Διαφ. (%) Γραφ.
ΓΔ 820,52 5,71 0,70% 1001;ΓΔ
FTSE 20 2.167,57 15,21 0,71% 1000;FTSE 20
FTSE 40 1.080,30 9,56 0,89% 1011;FTSE 40
FTSE 80 2.185,17 1,78 0,08% 1022;FTSE 80
FTSE ΤΡΑΠ 1.023,66 16,62 1,65% 1016;FTSE ΤΡΑΠ
Μεγαλύτερη Ανοδος
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΑΛΦΑΤΠ 0,0020 0,0010 100,00% 479;ΑΛΦΑΤΠ
ΕΝΤΕΡ 1,4700 0,2400 19,51% 469;ΕΝΤΕΡ
ΛΕΒΠ 0,1960 0,0320 19,51% 165;ΛΕΒΠ
ΒΙΟΤ 0,0680 0,0110 19,30% 62;ΒΙΟΤ
ΕΥΡΟΜ 0,0620 0,0100 19,23% 377;ΕΥΡΟΜ
Μεγαλύτερη Πτώση
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΑΛΚΑΤ 1,0700 -0,2100 -16,41% 53;ΑΛΚΑΤ
ΠΑΙΡ 0,2130 -0,0370 -14,80% 129;ΠΑΙΡ
ΠΑΣΑΛ 0,0800 -0,0100 -11,11% 466;ΠΑΣΑΛ
ΚΕΚΡ 0,2070 -0,0230 -10,00% 170;ΚΕΚΡ
ΦΡΙΓΟ 0,0900 -0,0090 -9,09% 317;ΦΡΙΓΟ