Κυριακή, 30 Απριλίου 2017 Επικοινωνία | Πληροφορίες
Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση
iPhone
 
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2017

 

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του  επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το  άρθρο  4.1.4.3.1  του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου  Αθηνών, η ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2017 το οποίο  έχει ως εξής:

 

-  Η ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) των ετησίων οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσεως 2016 θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017.

 

-  Η ανακοίνωση της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως της χρήσεως 2016,θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.astikaakinita.gr).  

 

- Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24   Μαίου 2017.          

 

-  Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2016.

 

Η ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να  μεταβάλει την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήναι, 15 Μαρτίου 2017


 
 
 
Οι μετοχές μου Ρυθμίσεις »
Δεν έχετε προσθέσει μετοχές στo κουτί
"Οι μετοχές μου".
Δείκτες ΧΑ
Δείκτης Μον. Διαφ. (%) Γραφ.
ΓΔ 712,17 5,66 0,80% 1001;ΓΔ
FTSE 20 1.904,97 17,15 0,91% 1000;FTSE 20
FTSE 40 904,87 3,75 0,42% 1011;FTSE 40
FTSE 80 1.762,88 -10,03 -0,57% 1022;FTSE 80
FTSE ΤΡΑΠ 888,53 31,61 3,69% 1016;FTSE ΤΡΑΠ
Μεγαλύτερη Ανοδος
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΜΕΝΤΙ 0,5880 0,0980 20,00% 14;ΜΕΝΤΙ
ΣΙΔΜΑ 0,2400 0,0400 20,00% 450;ΣΙΔΜΑ
ΠΗΓΑΣ 0,0320 0,0050 18,52% 168;ΠΗΓΑΣ
ΜΟΝΤΑ 0,1550 0,0170 12,32% 341;ΜΟΝΤΑ
ΙΝΤΕΤ 0,3250 0,0350 12,07% 205;ΙΝΤΕΤ
Μεγαλύτερη Πτώση
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΚΡΕΚΑ 0,0800 -0,0200 -20,00% 213;ΚΡΕΚΑ
ΑΝΕΠΟ 0,0470 -0,0110 -18,97% 80;ΑΝΕΠΟ
ΕΣΥΜΒ 0,4240 -0,0950 -18,30% 389;ΕΣΥΜΒ
ΦΡΙΓΟ 0,0810 -0,0090 -10,00% 317;ΦΡΙΓΟ
ΒΙΣ 0,7000 -0,0770 -9,91% 73;ΒΙΣ