Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017 Επικοινωνία | Πληροφορίες
Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση
iPhone

Αναζήτηση μετοχών: 
select
 
 

Προηγ. κλείσιμο 1,6600 Τζίρος 7.272.111
Κατώτ. ημέρας 1,7000 Αρ. Πράξεων 1.214
Ανωτ. ημέρας 1,7600 Κεφαλαιοποίηση 2.689.542.100
Όγκος 4.200.286 Αρ. Μετοχών 1.536.881.200
Εμπορευσιμότητα (%) 0,00 Διακύμανση (%) 3,61

Προσφορά Ζήτηση
Τεμάχια Τιμή Τεμάχια Τιμή
131.341 1,7500 112.985 1,7400
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Απόδοση Μετοχής
    Αρνητικό     Θετικό < 100%     Θετικό > 100%

Υψηλό 2,7500 Ημερ/νία 23/05/2016
Χαμηλό 1,3200 Ημερ/νία 06/07/2016


excel Αρχείο Excel - Τελευταίο 12μηνο
 

 
  
20/03/2017  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2016, την 30 Μαρτίου 2017
24/02/2017  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
23/02/2017  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Μεταβολές στη διοικητική δομή του Ομίλου
23/02/2017  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
23/02/2017  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
30/01/2017  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Ανακοίνωση [30.1.2017]
26/01/2017  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
21/12/2016  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία τιτλοποίηση δανείων με χρηματοδότηση Ευρώ 320 εκατ. για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη και σε Διεθνή Επενδυτική Τράπεζα
16/12/2016  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Ολοκλήρωση της πωλήσεως της συμμετοχής της Alpha Bank A.E. στην Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε.
16/12/2016  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Οριστικά αποτελέσματα ασκήσεως Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσεως Μετοχών (Warrants)
 
Οι μετοχές μου Ρυθμίσεις »
Δεν έχετε προσθέσει μετοχές στo κουτί
"Οι μετοχές μου".
Δείκτες ΧΑ
Δείκτης Μον. Διαφ. (%) Γραφ.
ΓΔ 661,81 15,24 2,36% 1001;ΓΔ
FTSE 20 1.766,26 43,84 2,55% 1000;FTSE 20
FTSE 40 834,97 7,18 0,87% 1011;FTSE 40
FTSE 80 1.716,94 10,01 0,59% 1022;FTSE 80
FTSE ΤΡΑΠ 753,85 39,00 5,46% 1016;FTSE ΤΡΑΠ
Μεγαλύτερη Ανοδος
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΚΤΗΛΑ 0,3490 0,0710 25,54% 333;ΚΤΗΛΑ
ΒΙΟΤ 0,0790 0,0130 19,70% 62;ΒΙΟΤ
ΕΠΙΛΚ 0,1670 0,0150 9,87% 32;ΕΠΙΛΚ
ΦΙΕΡ 0,0820 0,0070 9,33% 291;ΦΙΕΡ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,2600 0,1000 8,62% 68;ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Μεγαλύτερη Πτώση
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΑΛΦΑΤΠ 0,0010 -0,0010 -50,00% 479;ΑΛΦΑΤΠ
ΜΟΝΤΑ 0,0900 -0,0360 -28,57% 341;ΜΟΝΤΑ
ΑΓΚΡΙ 0,0140 -0,0030 -17,65% 446;ΑΓΚΡΙ
ΕΤΕΤΠ 0,0050 -0,0010 -16,67% 480;ΕΤΕΤΠ
ΚΥΡΙΟ 0,4460 -0,0490 -9,90% 215;ΚΥΡΙΟ