Συνδρομή Professional

 • Εμφάνιση κάθε πράξης, βάθος 5 τιμών, με διαγράμματα ημέρας και παρελθόντων ημερών, με τιμές Προσφοράς και Ζήτησης (Bid & Ask).
 • Ιστορικά στοιχεία από Ιανουάριο 1986 σε φύλλο Excel (download) και ομαδοποίηση μετοχών σε 20 χαρτοφυλάκια που μπορούν να περιέχουν μέχρι 30 μετοχές το καθένα, με όριο 200 μετοχές αθροιστικά σε όλα τα χαρτοφυλάκια.
 • Άμεση ενημέρωση με δεδομένα πραγματικού χρόνου στην τεχνική ανάλυση.
 • Ημερήσιο γράφημα και ιστορικό γράφημα.
 • Πίνακες μετοχών με ενημέρωση Real Time.
 • Κάλυψη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Παραγώγων του ΧΑΑ με τιμές όλων των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιωμάτων προαίρεσης.
 • Αναλυτικοί πίνακες με τις βασικές ισοτιμίες ευρώ και τις βασικές ισοτιμίες δολαρίου
 • Όλες οι τιμές των τίτλων του ελληνικού δημοσίου. Ιστορικά γραφήματα για όλα τα κρατικά ομόλογα.
 • Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές του πετρελαίου και των πολύτιμων μετάλλων από το Reuters.
 • Ιστορικά γραφήματα. Διαρκής ενημέρωση με ειδήσεις του Reuters από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
 • Διεθνείς δείκτες.