Συνδρομή Basic

  • Εμφάνιση κάθε πράξης, διαγράμματα ημέρας και παρελθόντων ημερών, με τιμές Προσφοράς και Ζήτησης (Bid & Ask).
  • Ιστορικά στοιχεία από Ιανουάριο 1986 σε φύλλο Excel (download) και ομαδοποίηση μετοχών σε 20 χαρτοφυλάκια που μπορούν να περιέχουν μέχρι 30 μετοχές το καθένα, με όριο 200 μετοχές αθροιστικά σε όλα τα χαρτοφυλάκια.
  • Ημερήσιο γράφημα και ιστορικό γράφημα (όχι τεχνική ανάλυση).
  • Πίνακες μετοχών με ενημέρωση Real Time.
  • Κάλυψη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Παραγώγων του ΧΑΑ με τιμές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιωμάτων προαίρεσης.
  • Αναλυτικοί πίνακες με τις βασικές ισοτιμίες ευρώ και τις βασικές ισοτιμίες δολαρίου
  • Διεθνείς δείκτες με καθυστέρηση.