Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017 Επικοινωνία | Πληροφορίες
Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση
in.gr  >>  Οικονομία  >>  Είδηση
iPhone
 
Εκτύπωση σελίδας Αποστολή σελίδας με email

ΣΕΙΒ: Αξιολόγηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων βάσει ποιοτικών κριτηρίων

ΣΕΙΒ: Αξιολόγηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων βάσει ποιοτικών κριτηρίων
Την αξιολόγηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων βάσει ποιοτικών κριτηρίων θέτει ως βασικό πυλώνα για την οικοδόμηση βιώσιμων συστημάτων υγείας και κυρίως για περισσότερα οφέλη προς τους ασθενείς, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών προϊόντων (ΣΕΙΒ).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Προκηρύξεις Διαγωνισμών με βάση ποιοτικά κριτήρια», που διοργάνωσε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας MedTech 2017 (19-23 Ιουνίου) την Πέμπτη 22 Ιουνίου στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ο πρόεδρος του ΣΕΙΒ Παύλος Αρναούτης τόνισε ότι «μπορεί εκ πρώτης όψεως η καινοτομία της Ιατρικής Τεχνολογίας να απαιτεί αυξημένους πόρους, όμως μακροπρόθεσμα αποδεικνύεται ότι τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα συμβάλουν στη συγκράτηση των συνολικών δαπανών Υγείας».

Για την ψήφιση του νόμου για την ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας ο κ. Αρναούτης εξέφρασε την ανησυχία του για το κατά πόσο τα 5 μητρώα Ιατροτεχνολογικών προϊόντων θα είναι εφικτό να επικαιροποιούνται, ενώ πρόσθεσε ότι «ο νόμος κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση απ’ αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τόνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ισότιμη πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων. Φαίνεται ότι τα Νοσοκομεία δεν προβλέπεται να αγοράζουν τίποτα απευθείας ενώ δυστυχώς οι φορείς θα έχουν τη διακριτική ευχέρεια να χρησιμοποιούν ως κριτήριο επιλογής για την κατακύρωση ενός διαγωνισμού την τιμή και μόνο».

Ο κ. Αρναούτης σχετικά με την πρόβλεψη «Εσωτερικής Διακίνησης Αδρανών Αποθεμάτων» τόνισε ότι «μπορεί να ακούγεται ως μια εξαιρετική ιδέα, απαιτεί όμως ιδιαίτερη προσοχή για τα Ιατροτεχνολογικά και In Vitro Διαγνωστικά προϊόντα λόγω ιδιαιτεροτήτων στη συσκευασία, φύλαξη, μεταφορά και στην εφαρμογή για τα Ι/Π που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με Συνοδό Εξοπλισμό και Αναλυτές. Το ΕΚΑΠΥ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι μπορεί να τηρεί τα επιβαλλόμενα Διεθνή Πρότυπα αρχεία ιχνηλασιμότητας».

Κλείνοντας ο πρόεδρος του ΣΕΙΒ τόνισε ότι «χρειαζόμαστε ένα ευέλικτο, αποκεντρωμένο Σύστημα Προμηθειών, που να κατευθύνεται και να ελέγχεται από το ΕΚΑΠΥ όχι όμως να υλοποιείται απ’ αυτό, καθώς θα δημιουργηθεί συμφόρηση, με συνοπτικές διαδικασίες που δεν θα εξασφαλίζουν ανταγωνιστικές τιμές ούτε ποιοτικά προϊόντα».

Ο Αθανάσιος Βοζίκης, επίκουρος καθηγητής, διευθυντής του Εργαστηρίου «Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας» στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης) σημείωσε ότι «η σημερινή τεχνολογική, οικονομική και ιατρική πραγματικότητα έχει ξεπεράσει τις παραδοσιακές διαδικασίες παραγωγής, αδειοδότησης και αποζημίωσης φαρμάκων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και διαγνωστικών προϊόντων. Καθώς η βιομηχανία πασχίζει να καλύψει τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των εμπλεκομένων -ασθενών, παρόχων, ιατρών, δημόσιων φορέων, πληρωτών κ.λπ.- αναδεικνύεται η αιτιολογημένη απαίτηση για τεκμηριωμένη ποιότητα και αποτελεσματικότητα, έναντι του συνεχώς αυξανόμενου κόστους των νέων τεχνολογιών» και πρόσθεσε ότι «η διαπραγμάτευση ανάμεσα στους προμηθευτές - παρόχους του κλάδου της Υγείας και τον βασικό "πληρωτή" αυτών, τον ΕΟΠΥΥ και ευρύτερα το Ελληνικό Δημόσιο, έχει αναχθεί σε μείζονος σημασία ζήτημα το τελευταίο διάστημα. Είναι γεγονός ότι η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης αποτελεί, παρά τις όποιες καθυστερήσεις και ατελείς ρυθμίσεις, μια πολύτιμη παράμετρο σε αυτή τη βασική διαδικασία, η οποία συνδυάζει τα οικονομικά της Υγείας με την επιστημονική-ιατρική προσέγγιση των ζητημάτων, με τελικό αποδέκτη τον λήπτη αυτών, δηλαδή τον ασθενή».

Η Αναστασία Μπαλασοπούλου, διοικήτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο» αναφερόμενη στη σημερινή κατάσταση στον εφοδιασμό των νοσοκομείων παρουσίασε τα δομικά στοιχεία του νομοθετικού πλαισίου και σχολίασε τις δυνατότητες που αυτό δημιουργεί, παρά την πολυπλοκότητα. Ιδιαιτέρως αναφερόμενη στο κριτήριο της Ποιότητας των υλικών και στη διάσταση του Χρόνου, ως βασικών παραμέτρων υλοποίησης ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, εστίασε στην ανάγκη ειδικότερων προβλέψεων - νομικοτεχνικών, διοικητικών.

«Ο Μίτος της Αριάδνης για την έξοδο προς την ποιότητα θα πρέπει, πέραν των άλλων, να περιλαμβάνει σαφή επιλογή για βραχυ-μεσοπρόθεσμο ρόλο των φορέων στο σύστημα, βαθμό σταθερότητας, προϋποθέσεις ευελιξίας αλλά και υλικο-επαγρύπνησης, και πάντως συνθήκες σύναψης συμβάσεων ικανών να στηρίξουν την περίοδο μετάβασης σε επόμενη ρύθμιση για αποτελεσματικότερη διαχείριση», κατέληξε η κ. Μπαλασοπούλου.

Ο Βασίλης Μπαρδής, πρόεδρος στον Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών σημείωσε ότι «τέσσερα βασικά στοιχεία καθορίζουν την αποτελεσματική εξέλιξη, την εφαρμογή και τη λειτουργία των διαδικασιών προμηθειών. Το πρώτο στοιχείο είναι η ανάπτυξη, λειτουργία και η συνεχής ενημέρωση μιας κεντρικής βάσης δεδομένων που αφορούν το σύνολο των παραμέτρων που απαιτούνται για την κατάρτιση και υλοποίηση ενός προγράμματος προμηθειών. Επίσης, είναι η δυνατότητα του φορέα διαχείρισης προμηθειών να αξιολογεί τα προτεινόμενα προγράμματα προμηθειών, να προετοιμάζει και να διεξάγει τους απαιτούμενους διαγωνισμούς και να οργανώνει και να ελέγχει την εφοδιαστική αλυσίδα σε συνεργασία με τους προμηθευτές και τις μονάδες υγείας».

Τέλος, ο Yves Verboven, Director Market Access and Economic Policies της MedTech Europe εστίασε στη μέθοδο που κερδίζει συνεχώς αναγνώριση στην Ευρώπη και βασίζεται στην αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών.

Η μέθοδος αυτή τόνισε ο κ. Verboven υποστηρίζει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για την αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας στην Ελλάδα και χαρακτήρισε τον τρόπο που πραγματοποιούνται οι προμήθειες ως μια από τις πιο κρίσιμες αποφάσεις του συστήματος υγείας, τονίζοντας ότι «Οι πρακτικές διαγωνισμών μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών, περιφερειών, τομέων και νοσοκομείων, όμως παρατηρούμε συχνά ότι δεν έχουν ως αποτέλεσμα τα επιθυμητά οικονομικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα. Οι τρέχουσες πρακτικές οδηγούν ακούσια σε κινδύνους για τους έλληνες ασθενείς και σε οικονομικές συνέπειες για τους παρόχους και την κοινωνία. Γι’ αυτό επανεξετάζουμε τις πρακτικές των διαγωνισμών ώστε να καθιερωθεί ένα νέο πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που να εξασφαλίζει καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής και πιο επωφελείς οικονομικά προσφορές σε όλα τα επίπεδα».  

Η MedTech Europe αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις που ενθαρρύνει τη χρήση και άλλων κριτηρίων εκτός από την τιμή όπως τον ποιοτικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο και την καινοτομία, έχει αναπτύξει σε συνεργασία με τη Boston Consulting Group και άλλους εμπειρογνώμονες, το εργαλείο Most Economically Advantageous Tender - MEAT. Έτσι δημιούργησε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και ένα εργαλείο Excel που συνοδεύεται από κατευθυντήριες οδηγίες ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία υποβολής προσφορών τα ευρύτερα οφέλη για τον ασθενή, την κοινωνία και τα συστήματα Υγείας.

Το εργαλείο προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε ανάγκη για την αξιολόγηση των προσφορών και περιλαμβάνει λεπτομερή κατάλογο κριτηρίων για την υποβολή προσφορών στις Δημόσιες Αρχές. Το εργαλείο MEAT θεωρείται ως ένα εξαιρετικό μέσο διαλόγου και στη φάση της διαβούλευσης και παράλληλα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει βελτιωμένα συνολικά αποτελέσματα, εναρμόνιση και τυποποίηση των προμηθειών και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
health.in.gr
 
Οι μετοχές μου Ρυθμίσεις »
Δεν έχετε προσθέσει μετοχές στo κουτί
"Οι μετοχές μου".
Δείκτες ΧΑ
Δείκτης Μον. Διαφ. (%) Γραφ.
ΓΔ 773,94 7,95 1,04% 1001;ΓΔ
FTSE 20 2.045,88 24,02 1,19% 1000;FTSE 20
FTSE 40 1.057,40 13,09 1,25% 1011;FTSE 40
FTSE 80 2.212,32 20,41 0,93% 1022;FTSE 80
FTSE ΤΡΑΠ 892,02 20,59 2,36% 1016;FTSE ΤΡΑΠ
Μεγαλύτερη Ανοδος
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΧΑΙΔΕ 0,3910 0,0900 29,90% 322;ΧΑΙΔΕ
ΣΦΑ 0,3840 0,0640 20,00% 299;ΣΦΑ
ΠΑΣΑΛ 0,0750 0,0120 19,05% 466;ΠΑΣΑΛ
ΝΑΥΤ 0,0640 0,0100 18,52% 320;ΝΑΥΤ
ΝΑΥΠ 0,2640 0,0240 10,00% 227;ΝΑΥΠ
Μεγαλύτερη Πτώση
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΠΑΙΡ 0,4180 -0,1790 -29,98% 129;ΠΑΙΡ
ΕΤΕΤΠ 0,0030 -0,0010 -25,00% 480;ΕΤΕΤΠ
ΠΗΓΑΣ 0,0900 -0,0180 -16,67% 168;ΠΗΓΑΣ
ΚΤΗΛΑ 0,3920 -0,0430 -9,89% 333;ΚΤΗΛΑ
ΙΛΥΔΑ 0,2110 -0,0200 -8,66% 444;ΙΛΥΔΑ