Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017 Επικοινωνία | Πληροφορίες
Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση
in.gr  >>  Οικονομία  >>  Είδηση
iPhone
 
Εκτύπωση σελίδας Αποστολή σελίδας με email

Ποιο είναι το μέλλον του επαγγέλματος του Οικονομολόγου στην Ελλάδα;

Ποιο είναι το μέλλον του επαγγέλματος του Οικονομολόγου στην Ελλάδα;

Αντικείμενο του οικονομικού επαγγέλματος είναι ο προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο οι κοινωνίες θα πρέπει να αξιοποιήσουν τους περιορισμένους παραγωγικούς και φυσικούς πόρους που έχουν στη διάθεσή τους, προκειμένου να είναι σε θέση να ικανοποιούν τις ολοένα και περισσότερες ανάγκες των μελών τους. Ως εκ τούτου, το επάγγελμα του οικονομολόγου κατέχει κεντρικό ρόλο στις σύγχρονες κοινωνίες, καθώς στόχος του είναι να παρουσιάσει ιδέες και τρόπους επίλυσης όχι μόνο οικονομικών αλλά και κοινωνικών προβλημάτων με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της ευημερίας των κοινωνιών.

Το οικονομικό επάγγελμα, ωστόσο, δεν μπορούσε παρά να πληγεί από την κρίση, όπως συνέβη και με όλα τα υπόλοιπα. Οι διαρθρωτικές αλλαγές τις οποίες καλείται να πραγματοποιήσει η ελληνική οικονομία, προκειμένου να μετασχηματίσει το οικονομικό της μοντέλο σε βιώσιμο, αειφόρο και εύρωστο, επηρεάζουν άμεσα τις προοπτικές του επαγγέλματος του οικονομολόγου. Σε μελέτη που διεξήγαγε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, εντοπίζονται οι ειδικότητες του οικονομικού επαγγέλματος, οι οποίες αναμένεται να παρουσιάσουν ανάπτυξη τα επόμενα έτη στο πλαίσιο των μεταβολών που συντελούνται στην ελληνική οικονομία.

Από τη μελέτη, καταρχάς, προκύπτει ότι οι μεταβολές στον αριθμό των απασχολουμένων σε οικονομικά επαγγέλματα προηγούνται χρονικά των μεταβολών στο ΑΕΠ αλλά και των μεταβολών στη γενικότερη απασχόληση. Με βάση αυτό το αποτέλεσμα συνάγεται ότι, όταν εντείνονται οι προσδοκίες ότι θα υπάρξει ανάπτυξη σε μια οικονομία, αυξάνεται και η απασχόληση για τους οικονομολόγους. Αντίστροφα, όταν οι προσδοκίες για το προϊόν μιας οικονομίας είναι αρνητικές, μειώνεται η απασχόληση των εργαζομένων στο οικονομικό επάγγελμα.

Όσον αφορά στις ειδικότητες που θα παρουσιάζουν ζήτηση τα επόμενα χρόνια, αυτές θα εξαρτηθούν από το νέο επιχειρηματικό τοπίο που θα διαμορφωθεί αλλά και από τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας οι οποίοι διαθέτουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, η ζήτηση θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη για οικονομολόγους με πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών, οι οποίοι ταυτόχρονα θα συνδυάζουν σπουδές από διαφορετικούς κλάδους, όπως για παράδειγμα νομικοί, μηχανικοί, περιβαλλοντολόγοι ή άτομα με σπουδές στη Δημόσια Διοίκηση και παράλληλες σπουδές στα οικονομικά. Κρίσιμη δεξιότητα αποδεικνύεται και η εξοικείωση με την πληροφορική και συγκεκριμένα με εξειδικευμένα προγράμματα που σχετίζονται με την εκάστοτε ειδικότητα, ενώ αυξημένη αναμένεται να είναι και η ζήτηση οικονομολόγων για τη στελέχωση θέσεων σε εταιρείες εξειδικευμένων λογιστών εφαρμογής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και στελεχών με ειδίκευση στην εύρεση χρηματοδότησης από ελληνικά και ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στη δημιουργία εργαλείων χρηματοδότησης και αναχρηματοδότησης εταιρικών σχημάτων και έργων. 

Οι ειδικότητες και ειδικεύσεις, οι οποίες προβλέπεται ότι θα έχουν ζήτηση τα επόμενα χρόνια, όπως προκύπτει από τη μελέτη, παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:

- Στελέχη στο τουριστικό management και στη λογιστική τουριστικών επιχειρήσεων

- Εκτιμητές ακινήτων

- Project managers

- Ειδικοί αγροτικής οικονομίας και διαχειριστές αγροτικών συνεταιρισμών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων

- Ειδικοί ενεργειακής οικονομίας και διαχειριστές ενεργειακών υποδομών

- Ναυτιλιακά στελέχη, οικονομολόγοι και λογιστές με εξειδίκευση στη ναυτιλία

- Ειδικοί διαχείρισης παραγωγής, logistics

- Ειδικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών με καλή γνώση οικονομικών και φοροτεχνικών θεμάτων

- Ασφαλιστές πανεπιστημιακού επιπέδου, δημιουργοί ασφαλιστικών προϊόντων ζωής και περίθαλψης

- Διαχειριστές κεφαλαίων

- Αναλογιστές

- Οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί αναλυτές

- Ειδικοί συγχωνεύσεων εξαγορών

- Αποτιμητές εταιρειών

- Λογιστές-ορκωτοί λογιστές, φοροτεχνικοί, εκκαθαριστές

- Ειδικοί πιστοληπτικής ικανότητας

- Ειδικοί διαχείρισης κινδύνου

- Ειδικοί απεμπλοκής και αναχρηματοδότησης επιχειρήσεων, νοικοκυριών, φυσικών προσώπων

- Ειδικοί marketing

- Κλαδικοί αναλυτές

- Ειδικοί ανάπτυξης προϊόντων

- Ειδικοί εύρεσης ή δημιουργίας νέων αγορών.

 

Νικολέτα Δανιηλοπούλου, ΜSc

Οικονομολόγος

EduJob
 
Οι μετοχές μου Ρυθμίσεις »
Δεν έχετε προσθέσει μετοχές στo κουτί
"Οι μετοχές μου".
Δείκτες ΧΑ
Δείκτης Μον. Διαφ. (%) Γραφ.
ΓΔ 773,94 7,95 1,04% 1001;ΓΔ
FTSE 20 2.045,88 24,02 1,19% 1000;FTSE 20
FTSE 40 1.057,40 13,09 1,25% 1011;FTSE 40
FTSE 80 2.212,32 20,41 0,93% 1022;FTSE 80
FTSE ΤΡΑΠ 892,02 20,59 2,36% 1016;FTSE ΤΡΑΠ
Μεγαλύτερη Ανοδος
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΧΑΙΔΕ 0,3910 0,0900 29,90% 322;ΧΑΙΔΕ
ΣΦΑ 0,3840 0,0640 20,00% 299;ΣΦΑ
ΠΑΣΑΛ 0,0750 0,0120 19,05% 466;ΠΑΣΑΛ
ΝΑΥΤ 0,0640 0,0100 18,52% 320;ΝΑΥΤ
ΝΑΥΠ 0,2640 0,0240 10,00% 227;ΝΑΥΠ
Μεγαλύτερη Πτώση
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΠΑΙΡ 0,4180 -0,1790 -29,98% 129;ΠΑΙΡ
ΕΤΕΤΠ 0,0030 -0,0010 -25,00% 480;ΕΤΕΤΠ
ΠΗΓΑΣ 0,0900 -0,0180 -16,67% 168;ΠΗΓΑΣ
ΚΤΗΛΑ 0,3920 -0,0430 -9,89% 333;ΚΤΗΛΑ
ΙΛΥΔΑ 0,2110 -0,0200 -8,66% 444;ΙΛΥΔΑ