Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017 Επικοινωνία | Πληροφορίες
Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση
in.gr  >>  Οικονομία  >>  Είδηση
iPhone
 
Εκτύπωση σελίδας Αποστολή σελίδας με email

Η Γερμανία δεν εξαρτάται πλέον σημαντικά από την Ευρωζώνη

Η Γερμανία δεν εξαρτάται πλέον σημαντικά από την Ευρωζώνη
Η ασκούμενη πολιτική στις χώρες της Ευρωζώνης σκοπό έχει την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους στις υπερχρεωμένες χώρες. Ωστόσο, σημαντικό μέλημα της παρούσας πολιτικής αποτελεί ταυτόχρονα η εξάλειψη των ανισορροπιών που παρατηρούνται μεταξύ του πυρήνα και της περιφέρειας.

Τα ελλείμματα χωρών όπως της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας για σχεδόν μια εικοσαετία τροφοδοτούσαν το πλεόνασμα της Γερμανίας. Η ανάγκη για μείωση των ελλειμμάτων της περιφέρειας είχε ως αποτέλεσμα η Γερμανία να απολέσει μεγάλο μέρος των πλεονασμάτων της λόγω της μείωσης της ζήτησης της περιφέρειας για εισαγωγές Γερμανικών προϊόντων και υπηρεσιών και να στραφεί σε νέους εξαγωγικούς προορισμούς εκτός Ευρώπης. Η Γερμανική οικονομία αποτελεί το κέντρο της Ευρωζώνης, ωστόσο η Ευρωζώνη φαίνεται να μην αποτελεί πλέον το κέντρο της οικονομικής δραστηριότητας για τη Γερμανία.

Από το ξέσπασμα της κρίσης και έπειτα η εξάρτηση της Γερμανίας από την Ευρωζώνη μειώνεται σημαντικά (Διάγραμμα 1). Λόγω του ότι το μεγαλύτερο μέρος της Ευρωζώνης μαστίζεται από κρίση χρέους και αγκομαχεί να εξέλθει από αυτή, η Γερμανία φαίνεται να επιδιώκει να μεταφέρει τις ροές κεφαλαίου της προς χώρες εκτός Ευρωζώνης προκειμένου να χρηματοδοτήσει την οικονομική της ανάπτυξη.

Διάγραμμα 1. Καθαρό εμπορικό ισοζύγιο της Γερμανίας με την Ευρωζώνη και τον υπόλοιπο κόσμο (εκατομ. ευρώ)


Πηγή: Eurostat

Από το 2009 και έπειτα το καθαρό εμπορικό ισοζύγιο (εισαγωγές μείον εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών) μεταξύ της Γερμανίας και της Ευρωζώνης άρχισε να μειώνεται σημαντικά, καθώς από €96,8 δις το 2009 έφτασε στα €59,3 δις το 2012. Σε αντίθεση, το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου μεταξύ της Γερμανίας και των χωρών εκτός Ευρωζώνης, άρχισε να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς αφού από €44,7 δις το 2009 έφτασε στο ποσό των €126 δις το έτος 2012. Το νέο επίκεντρο οικονομικής δραστηριότητας για τη Γερμανία, αποτελούν πλέον χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία και ο ανατολικές χώρες (κυρίως η Κίνα και η Ιαπωνία). Είναι χαρακτηριστικό ότι πρόκειται για χώρες οι οποίες χαρακτηρίζονται από θετικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, σε αντίθεση με το μεγαλύτερο μέρος των χωρών της Ευρωζώνης.

Η μείωση της εξάρτησης της Γερμανίας από την Ευρωζώνη η οποία παρατηρείται από το 2009 και έπειτα, εγείρει αρκετά ερωτηματικά σχετικά με μελλοντικές οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στο χώρο της Γηραιάς Ηπείρου. Αυτή η μετατόπιση της οικονομικής της δραστηριότητας τα τελευταία έτη μπορεί να έχει σημαντικές οικονομικές και πολιτικές επιδράσεις στις χώρες της Ευρωζώνης, πολλές από τις οποίες βασίζονται στο ρόλο της Γερμανίας ως η κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας. Φαίνεται λοιπόν μια τάση απεξάρτησης της οικονομικής δραστηριότητας της Γερμανικής οικονομίας από αυτή της Ευρωζώνης, απειλώντας τη σταθερότητα και τη συνοχή της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Οικονομολόγος MSc
Ερευνητής In Deep Analysis

Κωστής Παντελής
Οικονομολόγος - Υπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ
Ερευνητής In Deep Analysis
in.gr
 
Οι μετοχές μου Ρυθμίσεις »
Δεν έχετε προσθέσει μετοχές στo κουτί
"Οι μετοχές μου".
Δείκτες ΧΑ
Δείκτης Μον. Διαφ. (%) Γραφ.
ΓΔ 734,52 -14,71 -1,96% 1001;ΓΔ
FTSE 20 1.940,51 -34,88 -1,77% 1000;FTSE 20
FTSE 40 994,56 -15,96 -1,58% 1011;FTSE 40
FTSE 80 2.157,60 -35,65 -1,63% 1022;FTSE 80
FTSE ΤΡΑΠ 736,50 -38,93 -5,02% 1016;FTSE ΤΡΑΠ
Μεγαλύτερη Ανοδος
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΠΑΙΡ 0,4860 0,1120 29,95% 129;ΠΑΙΡ
ΑΝΕΠΟ 0,1240 0,0200 19,23% 80;ΑΝΕΠΟ
ΠΑΣΑΛ 0,0840 0,0130 18,31% 466;ΠΑΣΑΛ
ΑΘΗΝΑ 0,8500 0,1310 18,22% 48;ΑΘΗΝΑ
ΙΝΚΑΤΔ 1,0200 0,1130 12,46% 528;ΙΝΚΑΤΔ
Μεγαλύτερη Πτώση
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΒΑΡΝΗ 0,1920 -0,0480 -20,00% 340;ΒΑΡΝΗ
ΑΝΕΚ 0,0670 -0,0130 -16,25% 82;ΑΝΕΚ
ΛΑΒΙ 0,0940 -0,0130 -12,15% 166;ΛΑΒΙ
ΣΠΙ 0,1350 -0,0150 -10,00% 351;ΣΠΙ
ΦΟΥΝΤΛ 0,4410 -0,0480 -9,82% 471;ΦΟΥΝΤΛ