Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017 Επικοινωνία | Πληροφορίες
Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση
in.gr  >>  Οικονομία  >>  Είδηση
iPhone
 
Εκτύπωση σελίδας Αποστολή σελίδας με email

«Δυσκολότερη η πρόσβαση του φορολογουμένου στη Δικαιοσύνη», άρθρο του Δικηγόρου Σπ. Μήτσουρα

«Δυσκολότερη η πρόσβαση του φορολογουμένου στη Δικαιοσύνη», άρθρο του Δικηγόρου Σπ. Μήτσουρα Το βαρύ τίμημα της λιτότητας πληρώνουν τα νοικοκυριά στην Ελλάδα του μνημονίου, όπως επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Η εκτελεστική και η δικαστική εξουσία αποτελούν δύο πολιτειακές αρμοδιότητες, οι οποίες αντί να αλληλοσυμπληρώνονται, τελούν σε μια διαρκή σχέση ανταγωνισμού. Είναι δύο ξεχωριστοί πυλώνες του κοινωνικού και πολιτικού συστήματος, απέχοντες κατά μία ευθεία, επί της οποίας η εκάστοτε κυβέρνηση των ετών, που ακολούθησαν τη μεταπολίτευση, προσδιορίζει το στίγμα των επιλογών της.
 

Ανάλογα με την εγγύτητα του στίγματος αυτού πλησιέστερα στον ένα ή τον άλλο πυλώνα, προσδιορίζεται πολιτικά ως κρατικιστική ή φιλελεύθερη. Με άλλα λόγια, όσο περισσότερη και ευχερέστερη απονέμεται στο διοικούμενο η πρόσβασή του στη δικαιοσύνη, τόσο πιο φιλελεύθερη και δημοκρατική παρίσταται η κυβέρνηση. Αντίστοιχα, όσο δυσχερέστερη και απρόσιτη μένει η δικαιοσύνη για το διοικούμενο και όσο περισσότερο εναποτίθεται η επίλυση των προβλημάτων του στην εκτελεστική εξουσία, τόσο λιγότερο φιλελεύθερο και δημοκρατικό χαρακτηρίζεται το καθεστώς.

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο μετά το άρ. 70Α του Ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) προστίθεται νέο άρθρο 70Β με το οποίο εισάγεται ως Διοικητική Επιτροπή επίλυσης των διαφορών των φορολογουμένων με το Δημόσιο η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων εσόδων.

Παράλληλα με τη σύσταση αυτής της Υπηρεσίας, καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής εκ μέρους του φορολογουμένου, ο οποίος αμφισβητεί οιαδήποτε πράξη εκδοθείσα σε βάρος του από τη φορολογική αρχή. Ταυτόχρονα με την υποχρεωτική υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της υπηρεσίας, ως όρο του παραδεκτού, μάλιστα, της σχετικής προσφυγής ενώπιον της Δικαιοσύνης, καθίσταται άμεση και υποχρεωτική και η βεβαίωση ποσού 50% εκ του αμφισβητουμένου από το φορολογούμενο. Και ναι μεν ο νομοθέτης, λειαίνει την κάμηλο, "επιβάλλοντας" τη σαφή, ειδική και πλήρη αιτιολογία της - όποιας - απόφασης της Υπηρεσίας επί της προσφυγής του φορολογουμένου, αλλά και προβλέποντας τη δυνατότητα αναστολής της βεβαίωσης του 50% σε περιπτώσεις πρόκλησης "ανεπανόρθωτης βλάβης" σε βάρος του φορολογουμένου.

Παρά ταύτα δε, παρορά - ηθελημένα άραγε; - το γεγονός ότι ακόμη και αυτά τα Διοικητικά και Φορολογικά Δικαστήρια είναι εξόχως φειδωλά στην κατάγνωση της αναστολής εκτέλεσης σειράς ολιγότερο επαχθών διοικητικών μέτρων. Είναι δυνατόν η πράξη να αποδείξει πιο γενναιόδωρες περί την αναστολή απλές διοικητικές επιτροπές. Εξόχως αμφίβολο....Τέλος, αξιομνημόνευτο είναι το τεκμήριο όχι απλώς απόρριψης της αίτησης από την Επιτροπή, αλλά και της λήψης γνώσης της τεκμαιρόμενης απόρριψης από το φορολογούμενο. Αντί να ενισχύσουμε δηλ. την υποχρέωση της Διοίκησης να λαμβάνει μέριμνα για τη λήψη γνώσης των δυσμενών διοικητικών μέτρων από το διοικούμενο με βέβαιο και ασφαλή τρόπο, εναποθέτουμε ακόμη και αυτή την υποχρέωση της εκτελεστικής εξουσίας στις καλένδες.

Εν κατακλείδει: με ένα ακόμη νομοσχέδιο η πρόσβαση του φορολογουμένου στη δικαιοσύνη καθίσταται σαφώς δυσχερέστερη. Για την αμφισβήτηση μιας φορολογικής πράξης, τέλους ή προστίμου, το οποίο δύναται, όχι απλώς να είναι εσφαλμένο, αλλά και καταφανώς παράνομο ή και σκόπιμο, ο φορολογούμενος θα πρέπει να προπληρώσει το 50% της πράξης. Οποία ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών με τέτοιο όπλο στους σημερινούς καιρούς...

 

 

Σπυρίδων Σ. Μήτσουρας

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΔΜΣ Εργατικού Δικαίου

Νομικής Σχολής Αθηνών

 


Newsroom ΔΟΛ
 
Οι μετοχές μου Ρυθμίσεις »
Δεν έχετε προσθέσει μετοχές στo κουτί
"Οι μετοχές μου".
Δείκτες ΧΑ
Δείκτης Μον. Διαφ. (%) Γραφ.
ΓΔ [762,86] - - 1001;ΓΔ
FTSE 20 [2.004,63] - - 1000;FTSE 20
FTSE 40 [1.050,49] - - 1011;FTSE 40
FTSE 80 [2.205,50] - - 1022;FTSE 80
FTSE ΤΡΑΠ [847,11] - - 1016;FTSE ΤΡΑΠ