Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017 Επικοινωνία | Πληροφορίες
Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση
in.gr  >>  Οικονομία  >>  Είδηση
iPhone
 
Εκτύπωση σελίδας Αποστολή σελίδας με email

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Αντώνης Χριστοφίδης, Διευθυντής 'Ερευνας και Ανάλυσης της ΑΤΕ Χρηματιστηριακή . Αναμένει τη διατήρηση υψηλών διακυμάνσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο, θεωρεί πως οι ελληνικές μετοχές βρίσκονται σε επίπεδα ισχυρών στηρίξεων και χαρακτηρίζει δύσκολο το 2010 για την αποδοτικότητα και κερδοφορία των εισηγμένων.

 

 

Συνέντευξη στον Θανάση Κουκάκη
  

Ελληνικό χρηματιστήριο. Πως θα κινηθεί στο προσεχές διάστημα; Θα ακολουθήσει τη διεθνή τάση ;
 
Μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας, αναμένουμε τη διατήρηση υψηλών διακυμάνσεων στην Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά για το προσεχές διάστημα, ως αποτέλεσμα της έξαρσης που παρατηρείται στους πιστωτικούς κινδύνους της χώρας αλλά και των πιέσεων που ενδέχεται να παραμείνουν σε ότι αφορά τη τελική κερδοφορία των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η μεγάλη αρνητική απόκλιση της ελληνικής αγοράς από τις υπόλοιπες διεθνείς λόγω των γνωστών προβλημάτων της εγχώριας οικονομίας έχει φέρει τις ελληνικές μετοχές σε επίπεδα ισχυρών στηρίξεων με αυξημένη πιθανότητα να προστατευτούν έναντι μιας σταδιακής διόρθωσης των ξένων αγορών. 

Δεδομένου του κύκλου προεξόφλησης της αγοράς, η παρουσία επενδυτικών ευκαιριών γίνεται ολοένα και πιο σαφή, ειδικά για τους επενδυτές που μένουν πιστοί στις θεμελιώδεις αξίες των επιχειρήσεων διαθέτοντας μακρόπνοο επενδυτικό σχέδιο και τακτική επενδυτική συμπεριφορά. Πιστεύω πως η προσοχή των επενδυτών θα πρέπει να στραφεί σε εταιρίες με ισχυρές βάσεις α) κεφαλαίων, β) δικτύων και πελατολογίου, γ) ιστορικότητας κερδών, και δ) διανομής μερίσματος. Θεωρώ ότι τα παραπάνω στοιχεία σε συνάρτηση με την αμυντική συμπεριφορά επιλεκτικών τίτλων είναι ικανά να προστατεύσουν σημαντικά το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, έστω και εντός ενός πλαισίου αυξημένων πιθανοτήτων διολίσθησης της αγοράς. Ως εκ τούτου, θα εστιάζαμε τη προσοχή μας σε μετοχές που προσφέρουν υψηλή μερισματική απόδοση, αναμένοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον σε διεθνές επίπεδο να προσηλωθεί προς αυτή τη κατεύθυνση (ειδικά σε ένα παρατεταμένο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων).
 
 
Κατά πόσο η δημοσιονομική κατάσταση επηρεάζει την πορεία της αγοράς μεσοπρόθεσμα ;

Σε αντίθεση με το διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον που κινείται σε τροχιά ανάκαμψης και καταγράφει ήπια αλλά σταθερή ενίσχυση οικονομικής δραστηριότητας και εταιρικής κερδοφορίας, στην Ελλάδα βιώνουμε καταστάσεις βαριάς οικονομικής κρίσης με το εγχώριο τοπίο να παραμένει ασαφές ως προς την επίτευξη των στόχων βελτίωσης των δημοσιονομικών στοιχείων. Είναι προφανές πως κατά το τελευταίο διάστημα η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά κινείται με βασικό γνώμονα τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας, τις δυσάρεστες εξελίξεις στις αγορές των εγχώριων κρατικών ομολόγων, και τη ανεξέλεγκτη διεθνή κινδυνολογία για πιθανή κατάρρευση και διαδικασίες πτώχευσης. Θεωρώ πως οι πιστωτικοί κίνδυνοι από τα αδύναμα μακροοικονομικά δεδομένα αρκετών χωρών της Ευρωζώνης αλλά και παγκοσμίως θα πρωτοστατήσουν στη διεθνή ειδησεογραφία κατά το τρέχον έτος, επηρεάζοντας σημαντικά τη πορεία των χρηματιστηρίων καθώς και τα οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων (ειδικά εκείνων που λειτουργούν μέσα σε χώρες που στιγματίζονται ως ο «αδύναμος κρίκος» του συστήματος και αποτελούν στόχους κερδοσκοπικών επιθέσεων). 
 
Πως θα εξελιχθεί η κερδοφορία των εισηγμένων το 2010; Ποιοι παράγοντες θα την επηρεάσουν;

Παραμένω ιδιαίτερα επιφυλακτικός για την εξέλιξη στη τελική κερδοφορία των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων κατά το τρέχον οικονομικό έτος. Μέσα σε ένα πλαίσιο συρρίκνωσης της ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών εντός της Ελλάδας, έκτακτων φορολογικών εισφορών, και δυσοίωνων εξελίξεων όσον αφορά το κόστος και τη προσφορά χρήματος, είναι επόμενο οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά να δεχθούν ένα σημαντικό πλήγμα σε αποδοτικότητα και κερδοφορία. Θεωρώ ωστόσο πως δεν είναι λίγες οι εταιρίες που έχουν ολοκληρώσει γοργά βήματα εξωστρέφειας, διεύρυνσης δραστηριοτήτων, και παρουσίας στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να βιώνουν την εγχώρια κρίση με συγκριτικά πιο ήπιο τρόπο. 
 
Πως εκτιμάτε την κατάσταση του εγχώριου πιστωτικού συστήματος και ποιες οι προοπτικές για το 2010 ;

Πιστεύω πως το 2010 θα αποτελέσει έτος «δοκιμασίας» για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, καθώς οι προκλήσεις έχουν μεγεθυνθεί ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τους πιστωτικούς κινδύνους του ίδιου του κράτους. Η υποτίμηση των μεγάλων χαρτοφυλακίων κρατικών ομολόγων που διαθέτουν οι ελληνικές τράπεζες, η επάνοδο των θεμάτων ρευστότητας και του αυξανόμενου κόστους δανεισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων, το αναμενόμενο πλήγμα στη κεφαλαιακή επάρκεια, καθώς και ο κίνδυνος περαιτέρω αύξησης στις επισφάλειες, είναι παράγοντες που αναμένονται να οδηγήσουν τη τελική κερδοφορία του συστήματος σε ακόμη πιο πιεστικά περιθώρια κατά το τρέχον έτος. Παραταύτα, η ιδιαίτερη παρουσία των ελληνικών τραπεζών στην ευρύτερη περιοχή (Βαλκάνια, Νοτιοανατολική Ευρώπη) προσφέρει σημαντική διασπορά των κινδύνων για τα εγχώρια ιδρύματα και τονώνει τις προοπτικές τους, δεδομένης μιας σταδιακής ανάκαμψης των τοπικών οικονομιών. Ενώ η τρέχουσα κατάσταση του πιστωτικού συστήματος δεν δικαιολογεί την υπέρμετρη κινδυνολογία για το κλάδο, θεωρώ πως οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστους μηχανισμούς και ευέλικτες διοικήσεις ώστε να ανταπεξέλθουν τη τρέχουσα αρνητική συγκυρία με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. 
 

Newsroom ΔΟΛ
 
Οι μετοχές μου Ρυθμίσεις »
Δεν έχετε προσθέσει μετοχές στo κουτί
"Οι μετοχές μου".
Δείκτες ΧΑ
Δείκτης Μον. Διαφ. (%) Γραφ.
ΓΔ 749,34 2,89 0,39% 1001;ΓΔ
FTSE 20 1.976,75 7,51 0,38% 1000;FTSE 20
FTSE 40 1.014,08 16,38 1,64% 1011;FTSE 40
FTSE 80 2.193,25 10,99 0,50% 1022;FTSE 80
FTSE ΤΡΑΠ 777,43 2,93 0,38% 1016;FTSE ΤΡΑΠ
Μεγαλύτερη Ανοδος
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΓΕΔ 0,0180 0,0030 20,00% 437;ΓΕΔ
ΑΝΕΠΟ 0,1040 0,0170 19,54% 80;ΑΝΕΠΟ
ΝΙΚΑΣ 0,4400 0,0690 18,60% 244;ΝΙΚΑΣ
ΑΝΕΚ 0,0800 0,0110 15,94% 82;ΑΝΕΚ
ΠΑΣΑΛ 0,0770 0,0080 11,59% 466;ΠΑΣΑΛ
Μεγαλύτερη Πτώση
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΙΝΚΑΤΔ 0,9750 -0,9350 -48,95% 528;ΙΝΚΑΤΔ
ΔΟΜΙΚ 0,0960 -0,0240 -20,00% 347;ΔΟΜΙΚ
ΥΑΛΚΟ 0,1430 -0,0350 -19,66% 274;ΥΑΛΚΟ
ΒΙΟΤ 0,0800 -0,0190 -19,19% 62;ΒΙΟΤ
ΔΟΥΡΟ 0,1230 -0,0290 -19,08% 369;ΔΟΥΡΟ