Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017 Επικοινωνία | Πληροφορίες
Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση
in.gr  >>  Οικονομία  >>  Είδηση
iPhone
 
Εκτύπωση σελίδας Αποστολή σελίδας με email

Αλλαγές στο μέτρο της σύνδεσης των αποδείξεων με το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών μετά τις αντιδράσεις και την απειλή πρόσθετων φόρων για πληθώρα φορολογουμένων με μεσαία και χαμηλά εισοδήματα.


 

Αλλαγές στο μέτρο της σύνδεσης των αποδείξεων με το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών μετά τις αντιδράσεις και την απειλή πρόσθετων φόρων για πληθώρα φορολογουμένων με μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών αναγνωρίζουν ότι πράγματι, με την αρχική εξαγγελία του μέτρου, μεγάλες κατηγορίες φορολογουμένων δεν θα μπορέσουν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ύψος αποδείξεων και να διασφαλίσουν το αφορολόγητο.

Έτσι, εναλλακτικά εξετάζεται ήδη είτε να μειωθεί το όριο των απαιτούμενων αποδείξεων επί του δηλούμενου εισοδήματος από το 30% στο 20% είτε να διευρυνθεί η λίστα των αποδείξεων που θα αναγνωρίζονται. «Θα μπορούσε να διευρυνθεί η λίστα. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να προστεθούν οι λογαριασμοί κινητής τηλεφωνίας», λέει αρμόδιο στέλεχος παραπέμποντας και στη δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου που θα προηγηθεί της κατάθεσής του στη Βουλή στις αρχές Μαρτίου. Δεν αποκλείεται παράλληλα να καθορισθούν ποσοστά κλιμακούμενα από 10% έως 30%, ανάλογα με το ύψος του ετησίου εισοδήματος.

O γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών Ηλίας Πλασκοβίτης δήλωσε πως το υπουργείο είναι ανοιχτό σε τροποποιήσεις μέσω της  διαβούλευσης που θα γίνει. Όσον αφορά στον τρόπο υπολογισμού των αποδείξεων, ο κ. Πλασκοβίτης δήλωσε ότι εξετάζεται μεν χαμηλότερος συντελεστής, πρόσθεσε όμως ότι δεν είναι κεντρικό σημείο της μεταρρύθμισης το ζήτημα αυτό.

Σημειώνεται πως με βάση τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις, μέρος του αφορολογήτου ορίου των 12.000 ευρώ θα εξασφαλίζεται με τη συλλογή αποδείξεων από την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Το σύστημα θα λειτουργεί ως εξής:

Το μέρος του αφορολογήτου που απαιτείται να καλυφθεί με αποδείξεις ισούται με το 30% του συνολικού εισοδήματος για εισοδήματα άνω των 12.000 Ευρώ και 10% για εισοδήματα μεταξύ 6.000 και 12.000 Ευρώ.  Για την κάλυψη του αφορολογήτου ορίου προσμετράται το 100% της αξίας των αποδείξεων που θα υποβληθούν.

Εάν οι αποδείξεις που θα υποβληθούν δεν καλύπτουν  το αφορολόγητο όριο η διαφορά έως τα 12.000 ευρώ φορολογείται με συντελεστή 10%. Για ποσά αποδείξεων μεγαλύτερα του πιο πάνω ορίου και για αξία αποδείξεων έως 15.000 ευρώ ατομικού εισοδήματος (30.000 οικογενειακού) εκπίπτει φόρος ίσος με το 10% της επιπλέον του αφορολογήτου αξίας.

Περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών εκτός εκείνων που αφορούν αγαθά μεγάλης αξίας που αποτελούν τεκμήριο ελάχιστου εισοδήματος, των τακτικών λογαριασμών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, της ύδρευσης κλπ, και όσων αναγνωρίζονται ιδιαιτέρως για μείωση του εισοδήματος ή έκπτωση από το φόρο (ιατρικές δαπάνες, δαπάνες ενοικίων, ασφάλιστρα κλπ). Λαμβάνονται υπόψη όλες οι αποδείξεις εκτός των δαπανών:

α) τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (αυτοκινήτων ,ακινήτων, σκαφών, αεροσκαφών κλπ.)
β) λογαριασμοί που έχουν σχέση με την εξυπηρέτηση του νοικοκυριού και του πολίτη (δηλαδή ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες σταθερά - κινητά)
γ) αυτών που καταβάλλονται για  εισιτήρια σε κάθε  είδους μεταφορικό μέσο (λεωφορεία, τραίνα, αεροπλάνα κλπ.).

Καμία αλλαγή δεν επέρχεται στις αποδείξεις των δαπανών των άρθρων 8 και 9 του ΚΦΕ π.χ. ιατρικά, φροντιστήρια, ασφάλιστρα, εισφορές, ενοίκια, τόκοι, αμοιβές δικηγόρων κ.λ.π.  που εξακολουθούν να αναγνωρίζονται για μείωση του εισοδήματος ή έκπτωση από το φόρο.

Τρόπος υποβολής

Οι φορολογούμενοι υποβάλλουν τις αποδείξεις σε ειδική φόρμα ηλεκτρονικά ή σε κλειστό φάκελο στη Δ.Ο.Υ.

Τρόπος υπολογισμού των αποδείξεων για μείωση φόρου

- Οι αποδείξεις λειτουργούν κατά δύο τρόπους: αφενός χρειάζονται για να «χτίσουν» μέρος του αφορολόγητου, και αφετέρου πέραν του αφορολόγητου ορίου δίνουν στο φορολογούμενο έκπτωση φόρου.

- Το αφορολόγητο «χτίζεται» με τις προσκομιζόμενες αποδείξεις. Το ποσό αυτό θα είναι ανάλογο με το εισόδημα που δηλώνεται και ορίζεται ίσο με το 30% του εισοδήματος.

- Ειδικά για τους φορολογούμενους που το εισόδημα τους είναι 12.000 ευρώ και κάτω, απαιτείται προσκόμιση αποδείξεων ίση με μόνο 10% του εισοδήματος.

- Αν δεν καλυφθεί το ποσό του καταρχήν αφορολογήτου της κλίμακας, το εναπομένον ποσό θα φορολογείται με συντελεστή 10%.

- Προτεινόμενο όριο αποδείξεων: 15.000 ευρώ στον ελεύθερο και 30.000 ευρώ στους συζ ύγους που κατανέμεται κατά το ποσοστό του συνολικού εισοδήματος με κάλυψη πρώτα του απαιτούμενου αφορολόγητου και στους δύο συζύγους.

- Το ποσό των αποδείξεων που αντιστοιχεί στο 30% του εισοδήματος υπολογίζεται 100% για να καλύπτεται  (κερδίζεται) το αφορολόγητο. Για τους ευρισκόμενους στο αφορολόγητο κλιμάκιο των 12000 μόνο  10%.

- Το υπόλοιπο ποσό αναγνωρίζεται με ποσοστό έκπτωσης φόρου 10%.

- Eάν το εισόδημα της δήλωσης είναι κάτω των 6000 ευρώ δεν ζητούνται καθόλου αποδείξεις για την κάλυψη του αφορολόγητου.


Δηλούμενο Εισόδημα                       Απαιτούμενες αποδείξεις
                                                        για κάλυψη αφορολόγητου


40.000 και άνω                                             12.000
30.000                                                            9.000
20.000                                                            6.000
15.000                                                            4.500
13.000                                                            3.900
12.000                                                            1.200
10.000                                                            1.000
8.000                                                                 800
6.000                                                                     0
4.000                                                                     0
2.000                                                                     0


Παραδείγματα:

1) Έστω δηλούμενο εισόδημα 40.000 ευρώ και δηλούμενες αποδείξεις αξίας 20.000, όταν  σύζυγος είναι μη εργαζόμενη. Εξ αυτών  οι 12000 (40000*30%) καλύπτουν 100% το αφορολόγητο. Το υπόλοιπο (20.000-12.000) 8000 ευρώ καλύπτει  πρόσθετο όφελος ως εξής : 8000Χ10%=800 ευρώ ως τελική έκπτωση από το φόρο.
Συνολικό όφελος: Από το αφορολόγητο: 12000Χ10%= 1200 ευρώ. Από την έκπτωση από το φόρο: 8000Χ10%= 800 ευρώ. Σύνολο 2000 ευρώ. Όφελος ως ποσοστό επί των αποδείξεων 10% (2.000/20.000).

2) Έστω Ατομικό Εισόδημα 40.000 Ευρώ, επιπλέον εισόδημα της εργαζόμενης συζύγου 20.000 Ευρώ και δηλούμενες αποδείξεις και από τους δύο συζύγους 30.000, ήτοι   αποδείξεις αξίας 20.000ευρώ αντιστοιχούν στον σύζυγο και αξίας 10.000 στην σύζυγο, ανάλογα με το εισόδημα του καθενός.

-    Για το σύζυγο :

Αποδείξεις συζύγου 20.000 και εξ΄ αυτών απαιτούνται με βάση το δηλούμενο εισόδημα 40000 Χ30% = 12.000 για την κάλυψη του αναλογούντος αφορολόγητου. Το υπόλοιπο 20.000-12.000=8.000 καλύπτει πρόσθετο όφελος ως εξής: 8.000*10%= 800ευρώ, ως τελική έκπτωση από το φόρο. Συνολικό όφελος για τον σύζυγο = όφελος από αφορολόγητο +έκπτωση από το φόρο= 1.200+800  =2000ευρώ

-    Για τη σύζυγο:

Αποδείξεις της συζύγου 10.000 και εξ΄ αυτών απαιτούνται με βάση το δηλούμενο εισόδημα 20000 Χ30% = 6000 για την κάλυψη του αναλογούντος αφορολόγητου. Το υπόλοιπο 10.000-6000=4000 καλύπτει πρόσθετο όφελος ως εξής: 4.000*10%= 600 ευρώ, ως τελική έκπτωση από το φόρο. Συνολικό όφελος για τη σύζυγο = όφελος από αφορολόγητο + έκπτωση από το φόρο= 600+400= 1000 ευρώ.

Συνολικό όφελος για την οικογένεια = 2000+1000=3000 ευρώ και όφελος ως ποσοστό αποδείξεων  10% (3000/30000).

3)  Έστω 30.000 ατομικό εισόδημα και δηλούμενες αποδείξεις  8.000 Ευρώ.  Τα 30000 ευρώ εισόδημα απαιτούν 30.000*30%=9.000ευρώ αξία αποδείξεων για να καλύψουν το  απαιτούμενο αφορολόγητο και έχουν προσκομιστεί μόνο 8.000 Ευρώ. Άρα τα υπόλοιπα 9.000-8.000=1000 ευρώ δεν καλύπτονται από τις αποδείξεις και φορολογούνται με 10%. Δηλαδή προκύπτει επιβάρυνση στο φόρο της κλίμακας  κατά το ποσό των 100 ευρώ.

4) Έστω 20.000 ατομικό εισόδημα  και δεν προσκομίζονται καθόλου αποδείξεις.
Τα 20000 ευρώ εισόδημα απαιτούν 20.000*30%=6000 ευρώ αξία αποδείξεων για να καλύψουν το  απαιτούμενο αφορολόγητο. Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος επιβαρύνεται επιπλέον με 6000Χ10%=600ευρώ επειδή δεν προσκόμισε καθόλου αποδείξεις.

5) Έστω 10.000 ατομικό εισόδημα. Πρέπει να προσκομιστούν 1.000 ευρώ αποδείξεις και προσκο μίζονται, άρα καμία πρόσθετη επιβάρυνση.
 
 

Newsroom ΔΟΛ
 
Οι μετοχές μου Ρυθμίσεις »
Δεν έχετε προσθέσει μετοχές στo κουτί
"Οι μετοχές μου".
Δείκτες ΧΑ
Δείκτης Μον. Διαφ. (%) Γραφ.
ΓΔ [762,86] - - 1001;ΓΔ
FTSE 20 [2.004,63] - - 1000;FTSE 20
FTSE 40 [1.050,49] - - 1011;FTSE 40
FTSE 80 [2.205,50] - - 1022;FTSE 80
FTSE ΤΡΑΠ [847,11] - - 1016;FTSE ΤΡΑΠ