Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017 Επικοινωνία | Πληροφορίες
Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση
iPhone
 
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AΕΒΕ σε απάντηση του από 18.4.2017 σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την πρόσκληση της εταιρείας «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΑΕ»  σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 5.5.2017 για την έγκριση μεταξύ των άλλων του συνόλου των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτώχευσης και σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και του άρθρου 21 του ν. 3556/2007, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

 

1. Δεν υφίσταται οποιαδήποτε εκκρεμής απαίτηση της Εταιρείας από την εταιρεία «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΑΕ».

2. Το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών της Εταιρείας που αντιπροσωπεύει η συνεργασία με την εν λόγω εταιρεία είναι σχεδόν μηδενικό (0,001%).

3. Με βάση τα ανωτέρω,  οι επιπτώσεις εκ των προαναφερθεισών εξελίξεων δεν αξιολογούνται ως σημαντικές για την εταιρεία  και από αυτές ουδεμία επίπτωση αναμένεται να υπάρξει επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, αποτελεσμάτων, ιδίων κεφαλαίων και οικονομικής θέσεως.


 
 
 
 
03/08/2017  |  ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. Ανακοίνωση Έκδοσης Κοινού Έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου
26/07/2017  |  ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. Αντικατάσταση Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή
04/07/2017  |  ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 3556/2007
28/06/2017  |  ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
08/06/2017  |  ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. Διαγραφή ? ακύρωση ιδίων μετοχών της Εταιρείας και συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
25/05/2017  |  ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. Δελτίο Τύπου Γενική Συνέλευση Πλαίσιο 23.05.2017
24/05/2017  |  ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2016
24/05/2017  |  ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
28/04/2017  |  ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. Γνωστοποίηση ανανέωσης διάρκειας σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης
28/04/2017  |  ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 
 
30/12/2015  |  CPI Α.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
30/12/2015  |  CPI Α.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
03/12/2015  |  CPI Α.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
27/11/2015  |  CPI Α.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ΜΗΝΟΥ 2016
29/09/2015  |  CPI Α.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
22/09/2015  |  CPI Α.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
10/09/2015  |  ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
17/08/2015  |  ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
14/08/2015  |  ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
07/08/2015  |  ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
 
Οι μετοχές μου Ρυθμίσεις »
Δεν έχετε προσθέσει μετοχές στo κουτί
"Οι μετοχές μου".
Δείκτες ΧΑ
Δείκτης Μον. Διαφ. (%) Γραφ.
ΓΔ 774,66 8,67 1,13% 1001;ΓΔ
FTSE 20 2.049,70 27,84 1,38% 1000;FTSE 20
FTSE 40 1.048,80 4,49 0,43% 1011;FTSE 40
FTSE 80 2.208,01 16,10 0,73% 1022;FTSE 80
FTSE ΤΡΑΠ 895,25 23,82 2,73% 1016;FTSE ΤΡΑΠ
Μεγαλύτερη Ανοδος
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΧΑΙΔΕ 0,3910 0,0900 29,90% 322;ΧΑΙΔΕ
ΝΑΥΤ 0,0640 0,0100 18,52% 320;ΝΑΥΤ
ΦΙΕΡ 0,1290 0,0110 9,32% 291;ΦΙΕΡ
ΕΠΙΛΚ 0,2660 0,0170 6,83% 32;ΕΠΙΛΚ
ΟΛΘ 23,3000 1,3600 6,20% 66;ΟΛΘ
Μεγαλύτερη Πτώση
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΠΑΙΡ 0,4180 -0,1790 -29,98% 129;ΠΑΙΡ
ΑΒΕ 0,0840 -0,0290 -25,66% 448;ΑΒΕ
ΕΤΕΤΠ 0,0030 -0,0010 -25,00% 480;ΕΤΕΤΠ
ΣΙΔΜΑ 0,2960 -0,0740 -20,00% 450;ΣΙΔΜΑ
ΠΗΓΑΣ 0,0900 -0,0180 -16,67% 168;ΠΗΓΑΣ