Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017 Επικοινωνία | Πληροφορίες
Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση
iPhone
 
ΓΕΚΕ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Ορθή Επανάληψη)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΚΕ»

 

Η Εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΚΕ» (εφεξής η ΓΕΚΕ ΑΕ)  ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3440/2005 καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε από τους μετόχους της ανακοινώνει ότι :

Ο κ. Γεώργιος Κεφάλας του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΚΕ Α.Ε (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του  άρθρου 13 του Ν.3340/2005) καθώς και η Αγγελική Κεφάλα του Ευσταθίου σύζυγος του Γεωργίου Κεφάλα προέβησαν και ολοκλήρωσαν στις 24/02/2017 τη διαδικασία γονικής παροχής ψιλής κυριότητας 508.637 και 664.497 αντιστοίχως, κοινών ανωνύμων μετοχών της ΓΕΚΕ Α.Ε προς την θυγατέρα τους  Δωροθέα Κεφάλα παρακρατώντας την επικαρπία και τα δικαιώματα ψήφου των ανωτέρω μετοχών.

Επομένως οι μέτοχοι με ποσοστό ανω του 5% του μετοχικού κεφαλαίου και επί των δικαιωμάτων ψήφου είναι οι κάτωθι:

Ονοματεπώνυμο

Ποσοστό Συμμετοχής

Δικαιώματα ψήφου

Κεφάλας Γεώργιος του Κων/νου

24,45%

2.058.687

Κεφάλα Δωροθέα του Γεωργίου

30,40%

2.558.900

Κεφάλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου

30,39%

2.558.850

Κεφάλα Αγγελική

7,89%

664.497

Συνολικό ποσοστό Μετοχικού κεφαλαίου / δικαιωμάτων ψήφου

93,14%

7.840.934

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
 
 
 
21/06/2017  |  ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
15/06/2017  |  ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)
15/06/2017  |  ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
15/06/2017  |  ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
15/06/2017  |  ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
05/05/2017  |  ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. Ανακοίνωση Διαγραφής Μετοχών από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
03/05/2017  |  ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
02/05/2017  |  ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
06/04/2017  |  ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
15/03/2017  |  ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
 
Οι μετοχές μου Ρυθμίσεις »
Δεν έχετε προσθέσει μετοχές στo κουτί
"Οι μετοχές μου".
Δείκτες ΧΑ
Δείκτης Μον. Διαφ. (%) Γραφ.
ΓΔ 773,94 7,95 1,04% 1001;ΓΔ
FTSE 20 2.045,88 24,02 1,19% 1000;FTSE 20
FTSE 40 1.057,40 13,09 1,25% 1011;FTSE 40
FTSE 80 2.212,32 20,41 0,93% 1022;FTSE 80
FTSE ΤΡΑΠ 892,02 20,59 2,36% 1016;FTSE ΤΡΑΠ
Μεγαλύτερη Ανοδος
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΧΑΙΔΕ 0,3910 0,0900 29,90% 322;ΧΑΙΔΕ
ΣΦΑ 0,3840 0,0640 20,00% 299;ΣΦΑ
ΠΑΣΑΛ 0,0750 0,0120 19,05% 466;ΠΑΣΑΛ
ΝΑΥΤ 0,0640 0,0100 18,52% 320;ΝΑΥΤ
ΝΑΥΠ 0,2640 0,0240 10,00% 227;ΝΑΥΠ
Μεγαλύτερη Πτώση
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΠΑΙΡ 0,4180 -0,1790 -29,98% 129;ΠΑΙΡ
ΕΤΕΤΠ 0,0030 -0,0010 -25,00% 480;ΕΤΕΤΠ
ΠΗΓΑΣ 0,0900 -0,0180 -16,67% 168;ΠΗΓΑΣ
ΚΤΗΛΑ 0,3920 -0,0430 -9,89% 333;ΚΤΗΛΑ
ΙΛΥΔΑ 0,2110 -0,0200 -8,66% 444;ΙΛΥΔΑ