Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016 Επικοινωνία | Πληροφορίες
Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση
iPhone
 
15/07/2016  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων α΄ εξαμήνου 2016, την 30 Αυγούστου 2016
30/06/2016  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Ανακοίνωση 6749/2016 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)
30/06/2016  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
30/06/2016  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΓΣ
29/06/2016  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3864/2010 [29.6.2016]
28/06/2016  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3864/2010 [28.6.2016]
16/06/2016  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3864/2010 [16.6.2016]
16/06/2016  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Οριστικά αποτελέσματα ασκήσεως Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσεως Μετοχών (Warrants)
09/06/2016  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
08/06/2016  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Ολοκλήρωση της διαδικασίας εκποιήσεως κλασματικών υπολοίπων μετοχών
 
 
26/07/2016  |  ATTICA BANK Α.Τ.Ε. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
26/07/2016  |  ATTICA BANK Α.Τ.Ε. ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
25/07/2016  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
25/07/2016  |  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ανακοίνωση Εθνικής Τράπεζας ? Λήξη Εγγυήσεων Ελληνικού Δημοσίου του άρθρου 2 του ν.3723/2008 ? Παύση εκπροσώπησης του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
22/07/2016  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Εκποίηση κλασματικών υπολοίπων μετοχών από Reverse Split
21/07/2016  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
20/07/2016  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Ανασυγκρότηση του Δοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
20/07/2016  |  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ανακοίνωση Νέος εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
20/07/2016  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
20/07/2016  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Οι μετοχές μου Ρυθμίσεις »
Δεν έχετε προσθέσει μετοχές στo κουτί
"Οι μετοχές μου".
Δείκτες ΧΑ
Δείκτης Μον. Διαφ. (%) Γραφ.
ΓΔ 569,16 3,16 0,56% 1001;ΓΔ
FTSE 20 1.532,34 4,55 0,30% 1000;FTSE 20
FTSE 40 669,91 6,48 0,98% 1011;FTSE 40
FTSE 80 1.293,44 5,57 0,43% 1022;FTSE 80
FTSE ΤΡΑΠ 694,92 3,47 0,50% 1016;FTSE ΤΡΑΠ
Μεγαλύτερη Ανοδος
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΝΙΟΥΣ 0,2640 0,0240 10,00% 254;ΝΙΟΥΣ
ΙΝΚΑΤ 0,4570 0,0370 8,81% 383;ΙΝΚΑΤ
ΔΕΗ 2,8900 0,1800 6,64% 236;ΔΕΗ
ΕΚΤΕΡ 0,4540 0,0270 6,32% 70;ΕΚΤΕΡ
ΠΡΔ 0,0510 0,0030 6,25% 161;ΠΡΔ
Μεγαλύτερη Πτώση
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΔΙΟΝ 0,0400 -0,0100 -20,00% 344;ΔΙΟΝ
ΑΘΗΝΑ 0,0240 -0,0060 -20,00% 48;ΑΘΗΝΑ
ΥΑΛΚΟ 0,0770 -0,0190 -19,79% 274;ΥΑΛΚΟ
ΣΑΤΟΚ 0,0450 -0,0110 -19,64% 284;ΣΑΤΟΚ
ΑΝΕΚ 0,0640 -0,0080 -11,11% 82;ΑΝΕΚ