Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Επικοινωνία | Πληροφορίες
Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση
iPhone
 
19/09/2014  |  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
19/09/2014  |  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
19/09/2014  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
18/09/2014  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
15/09/2014  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
11/09/2014  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
11/09/2014  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
09/09/2014  |  ATTICA BANK Α.Τ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
09/09/2014  |  ATTICA BANK Α.Τ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
08/09/2014  |  ATTICA BANK Α.Τ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
 
Οι μετοχές μου Ρυθμίσεις »
Δεν έχετε προσθέσει μετοχές στo κουτί
"Οι μετοχές μου".
Δείκτες ΧΑ
Δείκτης Μον. Διαφ. (%) Γραφ.
ΓΔ 1.148,64 40,66 3,67% 1001;ΓΔ
FTSE 20 373,31 14,09 3,92% 1000;FTSE 20
FTSE 40 1.029,67 22,85 2,27% 1011;FTSE 40
FTSE 80 1.616,39 54,53 3,49% 1022;FTSE 80
FTSE ΤΡΑΠ 155,56 7,30 4,92% 1016;FTSE ΤΡΑΠ
Μεγαλύτερη Ανοδος
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΠΗΓΑΣ 0,0300 0,0050 20,00% 168;ΠΗΓΑΣ
ΣΙΔΜΑ 0,5200 0,0840 19,27% 450;ΣΙΔΜΑ
ΔΙΟΝ 0,0700 0,0100 16,67% 344;ΔΙΟΝ
ΑΤΤΙΚ 0,0140 0,0020 16,67% 119;ΑΤΤΙΚ
ΜΥΤΙΛ 6,7200 0,5600 9,09% 261;ΜΥΤΙΛ
Μεγαλύτερη Πτώση
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΠΣΥΣΤ 0,0640 -0,0160 -20,00% 308;ΠΣΥΣΤ
ΣΠΙΝΤ 0,0300 -0,0070 -18,92% 346;ΣΠΙΝΤ
ΠΑΣΑΛ 0,1300 -0,0300 -18,75% 466;ΠΑΣΑΛ
ΥΑΛΚΟ 0,0520 -0,0110 -17,46% 274;ΥΑΛΚΟ
ΑΕΓΕΚ 0,0520 -0,0090 -14,75% 151;ΑΕΓΕΚ