Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014 Επικοινωνία | Πληροφορίες
Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση
iPhone
 
07/11/2014  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK, ΤΗΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
07/11/2014  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Αποφάσεις της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 7.11.2014 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών)
04/11/2014  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.
26/10/2014  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Η Alpha Bank ολοκληρώνει με επιτυχία τη Συνολική Αξιολόγηση της ΕΚΤ υπό την παραδοχή του Στατικού Ισολογισμού στο δυσμενές σενάριο με δείκτη CET1 8,07% και κεφαλαιακό πλεόνασμα Ευρώ 1,3 δισ. Υπό την παραδοχή του Δυναμικού ισολογισμού στο δυσμενές σενάριο ο δείκτης CET1 ανέρχεται σε 8,45% και το κεφαλαιακό πλεόνασμα σε Ευρώ 1,8 δισ.
24/10/2014  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2014, την 4 Νοεμβρίου 2014
17/10/2014  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
14/10/2014  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3864/2010 [14.10.2014]
14/10/2014  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3864/2010 [14.10.2014]
06/10/2014  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Ανακοίνωση
30/09/2014  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Ολοκλήρωση της εξαγοράς των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citibank
 
 
21/11/2014  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
20/11/2014  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
20/11/2014  |  ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
20/11/2014  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
20/11/2014  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
19/11/2014  |  ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014
19/11/2014  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
17/11/2014  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
17/11/2014  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
14/11/2014  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
 
Οι μετοχές μου Ρυθμίσεις »
Δεν έχετε προσθέσει μετοχές στo κουτί
"Οι μετοχές μου".
Δείκτες ΧΑ
Δείκτης Μον. Διαφ. (%) Γραφ.
ΓΔ 995,07 35,22 3,67% 1001;ΓΔ
FTSE 20 322,81 12,61 4,07% 1000;FTSE 20
FTSE 40 895,57 25,09 2,88% 1011;FTSE 40
FTSE 80 1.441,77 37,03 2,64% 1022;FTSE 80
FTSE ΤΡΑΠ 129,48 6,12 4,96% 1016;FTSE ΤΡΑΠ
Μεγαλύτερη Ανοδος
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΓΕΔ 0,0120 0,0020 20,00% 437;ΓΕΔ
ΠΡΔ 0,0840 0,0140 20,00% 161;ΠΡΔ
ΑΛΤΕΚ 0,0220 0,0030 15,79% 69;ΑΛΤΕΚ
ΔΙΟΝ 0,0730 0,0090 14,06% 344;ΔΙΟΝ
ΠΑΣΑΛ 0,1000 0,0120 13,64% 466;ΠΑΣΑΛ
Μεγαλύτερη Πτώση
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΔΟΜΙΚ 0,2500 -0,0620 -19,87% 347;ΔΟΜΙΚ
ΑΕΓΕΚ 0,0480 -0,0110 -18,64% 151;ΑΕΓΕΚ
ΣΕΛΟ 0,0830 -0,0180 -17,82% 275;ΣΕΛΟ
ΚΟΜΠ 0,0140 -0,0030 -17,65% 396;ΚΟΜΠ
ΕΛΓΕΚ 0,3240 -0,0360 -10,00% 316;ΕΛΓΕΚ