Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016 Επικοινωνία | Πληροφορίες
Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση
iPhone
 
30/06/2016  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Ανακοίνωση 6749/2016 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)
30/06/2016  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
30/06/2016  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΓΣ
29/06/2016  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3864/2010 [29.6.2016]
28/06/2016  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3864/2010 [28.6.2016]
16/06/2016  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3864/2010 [16.6.2016]
16/06/2016  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Οριστικά αποτελέσματα ασκήσεως Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσεως Μετοχών (Warrants)
09/06/2016  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
08/06/2016  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Ολοκλήρωση της διαδικασίας εκποιήσεως κλασματικών υπολοίπων μετοχών
31/05/2016  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Ανακοίνωση
 
Οι μετοχές μου Ρυθμίσεις »
Δεν έχετε προσθέσει μετοχές στo κουτί
"Οι μετοχές μου".
Δείκτες ΧΑ
Δείκτης Μον. Διαφ. (%) Γραφ.
ΓΔ 544,76 2,64 0,49% 1001;ΓΔ
FTSE 20 1.452,06 0,10 0,01% 1000;FTSE 20
FTSE 40 685,60 5,06 0,74% 1011;FTSE 40
FTSE 80 1.229,59 15,44 1,27% 1022;FTSE 80
FTSE ΤΡΑΠ 665,42 -25,11 -3,64% 1016;FTSE ΤΡΑΠ
Μεγαλύτερη Ανοδος
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΑΛΦΑΤΠ 0,0020 0,0010 100,00% 479;ΑΛΦΑΤΠ
ΜΠΟΚΑ 0,0370 0,0060 19,35% 239;ΜΠΟΚΑ
ΔΙΟΝ 0,0450 0,0070 18,42% 344;ΔΙΟΝ
ΤΡΑΣΤΟΡ 0,8970 0,0950 11,85% 438;ΤΡΑΣΤΟΡ
ΕΣΥΜΒ 1,0500 0,0940 9,83% 389;ΕΣΥΜΒ
Μεγαλύτερη Πτώση
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΣΕΛΟ 0,1210 -0,0470 -27,98% 275;ΣΕΛΟ
ΣΑΤΟΚ 0,0080 -0,0020 -20,00% 284;ΣΑΤΟΚ
ΑΛΚΑΤ 0,8120 -0,1870 -18,72% 53;ΑΛΚΑΤ
ΑΝΕΚ 0,0610 -0,0140 -18,67% 82;ΑΝΕΚ
ΕΤΕΤΠ 0,0070 -0,0010 -12,50% 480;ΕΤΕΤΠ