Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014 Επικοινωνία | Πληροφορίες
Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση
iPhone
 
25/07/2014  |  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Ενεργητικού & Παθητικού" απο την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε."
25/07/2014  |  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Ενεργητικού & Παθητικού" απο την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε."
25/07/2014  |  ATTICA BANK Α.Τ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
24/07/2014  |  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
24/07/2014  |  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
23/07/2014  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Ορθή Επανάληψη)
23/07/2014  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Ορθή Επανάληψη)
23/07/2014  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
23/07/2014  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
23/07/2014  |  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ανακοίνωση 8898/2014 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)
 
Οι μετοχές μου Ρυθμίσεις »
Δεν έχετε προσθέσει μετοχές στo κουτί
"Οι μετοχές μου".
Δείκτες ΧΑ
Δείκτης Μον. Διαφ. (%) Γραφ.
ΓΔ 1.213,31 -1,31 -0,11% 1001;ΓΔ
FTSE 20 390,30 -0,51 -0,13% 1000;FTSE 20
FTSE 40 1.111,34 -4,09 -0,37% 1011;FTSE 40
FTSE 80 1.733,73 2,35 0,14% 1022;FTSE 80
FTSE ΤΡΑΠ 164,15 -0,85 -0,52% 1016;FTSE ΤΡΑΠ
Μεγαλύτερη Ανοδος
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΝΑΥΤ 0,2080 0,0480 30,00% 320;ΝΑΥΤ
ΠΕΡΣ 0,4400 0,0700 18,92% 390;ΠΕΡΣ
ΚΕΚΡ 1,8000 0,2200 13,92% 170;ΚΕΚΡ
ΚΡΗΤΩΝ 0,9880 0,0890 9,90% 454;ΚΡΗΤΩΝ
ΣΠΙ 0,2020 0,0180 9,78% 351;ΣΠΙ
Μεγαλύτερη Πτώση
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΓΤΕ 4,9600 -1,2400 -20,00% 97;ΓΤΕ
ΚΟΜΠ 0,0810 -0,0190 -19,00% 396;ΚΟΜΠ
ΑΛΤΕΚ 0,0270 -0,0060 -18,18% 69;ΑΛΤΕΚ
ΣΑΤΟΚ 0,1300 -0,0240 -15,58% 284;ΣΑΤΟΚ
ΠΗΓΑΣ 0,0850 -0,0150 -15,00% 168;ΠΗΓΑΣ