Κυριακή, 24 Μαΐου 2015 Επικοινωνία | Πληροφορίες
Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση
iPhone
Οι μετοχές μου Ρυθμίσεις »
Δεν έχετε προσθέσει μετοχές στo κουτί
"Οι μετοχές μου".
Δείκτες ΧΑ
Δείκτης Μον. Διαφ. (%) Γραφ.
ΓΔ 840,22 -5,51 -0,65% 1001;ΓΔ
FTSE 20 251,15 -3,02 -1,19% 1000;FTSE 20
FTSE 40 935,32 1,08 0,12% 1011;FTSE 40
FTSE 80 1.532,72 15,20 1,00% 1022;FTSE 80
FTSE ΤΡΑΠ 668,23 -19,23 -2,80% 1016;FTSE ΤΡΑΠ
Μεγαλύτερη Ανοδος
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΑΤΤΙΚ 0,0120 0,0020 20,00% 119;ΑΤΤΙΚ
ΝΕΛ 0,0260 0,0040 18,18% 220;ΝΕΛ
ΑΕΓΕΚ 0,0520 0,0080 18,18% 151;ΑΕΓΕΚ
ΚΑΘΗ 0,4790 0,0610 14,59% 60;ΚΑΘΗ
ΝΗΡ 0,1230 0,0130 11,82% 234;ΝΗΡ
Μεγαλύτερη Πτώση
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΦΟΡΘ 0,7610 -0,1900 -19,98% 92;ΦΟΡΘ
ΑΛΤΕΚ 0,0200 -0,0030 -13,04% 69;ΑΛΤΕΚ
ΙΝΤΕΤ 0,2070 -0,0230 -10,00% 205;ΙΝΤΕΤ
ΕΛΓΕΚ 0,2570 -0,0280 -9,82% 316;ΕΛΓΕΚ
ΑΛΚΑΤ 0,7920 -0,0640 -7,48% 53;ΑΛΚΑΤ