Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015 Επικοινωνία | Πληροφορίες
Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση
iPhone
 
26/11/2015  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου [26.11.2015]
25/11/2015  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Εισαγωγή μετοχών προς διαπραγμάτευση λόγω Reverse Split
25/11/2015  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. H Alpha Bank Ανακοινώνει την Ολοκλήρωση της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 2,563 δισ.
23/11/2015  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
23/11/2015  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
19/11/2015  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Ολοκλήρωση της Διαδικασίας Βιβλίου Προσφορών και Καθορισμός της Τιμής Διαθέσεως των Νέων Μετοχών
17/11/2015  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Ανακοίνωση
14/11/2015  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
13/11/2015  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Η ALPHA BANK AE AΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
11/11/2015  |  ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Η Alpha Bank ανακοινώνει Προσφορά νέων μετοχών με καταβολή μετρητών προσδοκώμενου ύψους Ευρώ 1,66 δις (Ορθή Επανάληψη)
 
 
26/11/2015  |  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ (Ορθή Επανάληψη)
26/11/2015  |  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
25/11/2015  |  ATTICA BANK Α.Τ.Ε. Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από μετατροπή ομολογιών σε μετοχές
25/11/2015  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ REVERSE SPLIT ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ
25/11/2015  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
25/11/2015  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
25/11/2015  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
24/11/2015  |  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
24/11/2015  |  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ανακοίνωση για την εισαγωγή μετοχών λόγω Reverse Split και ακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας
24/11/2015  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
 
Οι μετοχές μου Ρυθμίσεις »
Δεν έχετε προσθέσει μετοχές στo κουτί
"Οι μετοχές μου".
Δείκτες ΧΑ
Δείκτης Μον. Διαφ. (%) Γραφ.
ΓΔ 646,27 3,50 0,54% 1001;ΓΔ
FTSE 20 191,22 0,31 0,16% 1000;FTSE 20
FTSE 40 761,45 7,03 0,93% 1011;FTSE 40
FTSE 80 1.358,80 1,18 0,09% 1022;FTSE 80
FTSE ΤΡΑΠ 59,20 -1,48 -2,44% 1016;FTSE ΤΡΑΠ
Μεγαλύτερη Ανοδος
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΒΙΟΣΚ 0,0870 0,0130 17,57% 64;ΒΙΟΣΚ
ΚΛΜ 0,3080 0,0280 10,00% 442;ΚΛΜ
ΑΛΜΥ 0,2320 0,0200 9,43% 61;ΑΛΜΥ
ΔΕΗ 5,2300 0,2800 5,66% 236;ΔΕΗ
ΟΛΥΜΠ 0,8340 0,0440 5,57% 251;ΟΛΥΜΠ
Μεγαλύτερη Πτώση
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΚΑΜΠ 0,3000 -0,0330 -9,91% 13;ΚΑΜΠ
ΜΟΥΖΚ 0,0860 -0,0090 -9,47% 255;ΜΟΥΖΚ
ΕΛΚΑ 0,7040 -0,0710 -9,16% 52;ΕΛΚΑ
ΑΤΤ 0,0110 -0,0010 -8,33% 117;ΑΤΤ
ΕΤΕ 0,0900 -0,0070 -7,22% 98;ΕΤΕ