Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014 Επικοινωνία | Πληροφορίες
Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση
iPhone
 
20/10/2014  |  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ανακοίνωση 12388/2014 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)
20/10/2014  |  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ανακοίνωση 12387/2014 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)
17/10/2014  |  ATTICA BANK Α.Τ.Ε. ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
17/10/2014  |  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 7ης Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00
17/10/2014  |  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 7ης Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00
16/10/2014  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2007
16/10/2014  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
14/10/2014  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
14/10/2014  |  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
14/10/2014  |  ATTICA BANK Α.Τ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 14/10/2014
 
Οι μετοχές μου Ρυθμίσεις »
Δεν έχετε προσθέσει μετοχές στo κουτί
"Οι μετοχές μου".
Δείκτες ΧΑ
Δείκτης Μον. Διαφ. (%) Γραφ.
ΓΔ 941,93 10,12 1,09% 1001;ΓΔ
FTSE 20 306,84 3,53 1,16% 1000;FTSE 20
FTSE 40 876,58 7,22 0,83% 1011;FTSE 40
FTSE 80 1.403,22 7,07 0,51% 1022;FTSE 80
FTSE ΤΡΑΠ 128,90 4,03 3,23% 1016;FTSE ΤΡΑΠ
Μεγαλύτερη Ανοδος
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΠΡΔ 0,0950 0,0150 18,75% 161;ΠΡΔ
ΑΛΤΕΚ 0,0260 0,0040 18,18% 69;ΑΛΤΕΚ
ΝΑΚΑΣ 0,6540 0,0590 9,92% 345;ΝΑΚΑΣ
ΑΚΡΙΤ 0,2370 0,0210 9,72% 314;ΑΚΡΙΤ
ΕΤΕΤΠ 0,3920 0,0320 8,89% 480;ΕΤΕΤΠ
Μεγαλύτερη Πτώση
Μετοχή Τιμή Διαφ. (%) Γραφ.
ΝΕΛ 0,0160 -0,0040 -20,00% 220;ΝΕΛ
ΑΝΕΚ 0,0740 -0,0140 -15,91% 82;ΑΝΕΚ
ΦΙΕΡ 0,1890 -0,0200 -9,57% 291;ΦΙΕΡ
ΓΑΛΑΞ 0,4000 -0,0390 -8,88% 386;ΓΑΛΑΞ
ΑΣΤΑΚ 5,3200 -0,4700 -8,12% 118;ΑΣΤΑΚ